Krakope Antoņina

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1944.gada 20.jūlijā Rēzeknes rajona Gaigalavas pagastā zemnieku Mariannas un Jāņa Dārznieku ģimenē. No 1950.gada līdz 1959.gadam mācījusies Strūžānu pamatskolā. Mācoties skolā dziedājusi pamatskolas korī. Tālāk - no 1959.gada līdz 1963.gadam Antoņina mācības turpināja Gaigalavas vidusskolā. Arī te dziedāja korī un 1960.gadā piedalījās Skolēnu dziesmu svētkos Rīgā.

No 1964.gada Antoņina strādā par 1.-4.klašu skolotāju, vēlāk par vecāko pionieru vadītāju Tilžas vidusskolā. Sākot ar 1972.gadu viņa strādā Baltinavas vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā, ārpusklases un ārpusskolas organizatori, 1.-4.klšu skolotāju. Visus gadus skolotāja ir dziedājusi - sākumā Tilžas sieviešu ansamblī un korī, vēlāk Baltinavas jauktajā korī. Piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos Rīgā. 2000.gadā kopā ar Baltinavas pagasta kori pabijusi Austrijā un Itālijā.

1973.gadā Antoņina apprecas ar virpotāju Krakopu Jāni, uzaudzina dēlu un meitu. 2009.gadā pedagoģes darba gaitas beidz un aiziet pensijā.

2004.gadā Antoņina Krakope sāka dziedāt Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī, bet no 2007.gada vada un organizē ansambļa darbu. Etnogrāfiskais ansamblis ar labiem rezultātiem piedalījies etnogrāfisko ansambļu skatēs, Brīvdabas muzeja organizētajās Latgaliešu dienās un 5.vasaras dziedāšanas svētkos, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Folkloras dienā Brīvdabas muzejā, starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica".

A.Krakope mīl ceļot. Bijusi Maskavā, Sanktpēterburgā, Novgorodā, Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, 2004.gadā apmeklējusi Medžugorji

Antoņina Krakope ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa pati piedalās un kopš 2008.gada arī organizē Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedājumus pie Baltinavas krucifiksiem maijā. No bērnības atceras, ka mamma maija vakaros gājusi dziedāt pie krucifiksa Apšinieku sādžā, bet viņa dziedājumu dzirdējusi mājās palikusi. Pati Antoņina sākusi piedalīties tikai ar etnogrāfisko ansambli.

Antoņina Krakope ir apbalvota ar Tautas Mākslas centra un Latvijas Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstiem par tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu (2008, 2013, 2018). 2023.gadā Antoņina par ilggadēju un nozīmīgumu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā jaunajām Balvu novada paaudzēm apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.


Foto no personīgā arhīva: A.Krakope (2008)Raksta ID: 774
Atjaunināts: 20 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 4
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Krakope Antoņina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=774