Krakope Antoņina

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja un vadītāja

Dzimusi 1944.gada 20.jūlijā Rēzeknes rajona Gaigalavas pagastā zemnieku Mariannas un Jāņa Dārznieku ģimenē. No 1950.gada līdz 1959.gadam mācījusies Strūžānu pamatskolā. Mācoties skolā dziedājusi pamatskolas korī. Tālāk - no 1959.gada līdz 1963.gadam Antoņina mācības turpināja Gaigalavas vidusskolā. Arī te dziedāja korī un 1960.gadā piedalījās Skolēnu dziesmu svētkos Rīgā.

No 1964.gada Antoņina strādā par 1.-4.klašu skolotāju, vēlāk par vecāko pionieru vadītāju Tilžas vidusskolā. Sākot ar 1972.gadu viņa strādā Baltinavas vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā, ārpusklases un ārpusskolas organizatori, 1.-4.klšu skolotāju. Visus gadus skolotāja ir dziedājusi - sākumā Tilžas sieviešu ansamblī un korī, vēlāk Baltinavas jauktajā korī, 1973.gadā un 1984.gadā piedalījusies Dziesmu svētkos Rīgā. 2000.gadā kopā ar Baltinavas pagasta kori pabijusi Austrijā un Itālijā.

1973.gadā Antoņina apprecas ar virpotāju Krakopu Jāni, uzaudzina dēlu un meitu. 2009.gadā pedagoģes darba gaitas beidz un aiziet pensijā.

2004.gadā Antoņina Krakope sāka dziedāt Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī, bet no 2007.gada vada un organizē ansambļa darbu. Etnogrāfiskais ansamblis ar labiem rezultātiem piedalījies 2008., 2009.gada etnogrāfisko ansambļu skatēs, Brīvdabas muzeja organizētajās Latgaliešu dienās un 5.vasaras dziedāšanas svētkos, XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Folkloras dienā Brīvdabas muzejā, "Baltica 2009" Siguldā.

A.Krakope mīl ceļot. Bijusi Maskavā, Sanktpēterburgā, Novgorodā, Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, 2004.gadā apmeklējusi Medžugorji

Foto no personīgā arhīva: A.Krakope (2008)


Raksta ID: 774
Atjaunināts: 02 decembris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Krakope Antoņina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=774