Keiša Aija

Tautas muzikante, Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1972.gada 28.jūlijā Marijas un Henrika Circeņu ģimenē Baltinavas pagasta Kašos. Tēvs arī ir muzikants, bet māte labi dzied un vada psalmu dziedāšanu.
Mācījās Aija Baltinavas vidusskolā. Jau skolas laikā dziedāja korī un ansamblī, sāka uzstāties kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli, ko toreiz vadīja skolotāja Antoņina Logina. Tālāk viņa mācījās Cēsu Medicīnas skolā, kuru beidza 1992.gadā. Tūlīt pēc skolas beigšanas apprecējusies ar kaimiņu puisi Norbertu, audzinājusi trīs bērnus.
Strādā par pārdevēju Baltinavā
Akordeona spēli Aija Keiša apguvusi pašmācības ceļā, turklāt tik labi, ka tagad spēlē lauku kapelā. Viņa atzīst, ka vismīļākās ir latgaliešu dziesmas – gan smeldzīgās, gan humorīgās. Kopā ar kapelu uzstājusies dažādos pasākumos Baltinavas kultūras namā, kāzās, zelta kāzās, folkloras festivāla „Baltica” sarīkojumos. Piedalījusies Latgales tautas muzikantu saietos Rēzeknē, Barkovā, Pušmucovā, Medņevā.
Aija Keiša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: A.Keiša (2008) un ansambļa 30 gadu jubilejas pasākumā (2008); Aija pie mammas Marijas Circenes rokdarbiem (2011)


Raksta ID: 773
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Keiša Aija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=773