Vizule Anele

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1939.gada 4.maijā Šķilbēnu pagasta "Lejastačos". Ģimenē viņi bija četri bērni, tēvs, māte un vecāmāte. Beigusi Kangaru septiņgadīgo skolu un 1958.gadā mācības turpināja Malnavas lauksaimniecības tehnikumā. 1963.gadā apprecējās un dzīvoja Zelču ciemā, izaudzināti trīs bērni - divas meitas un dēls.
1977.gadā Vizuļu ģimene pārnāca dzīvot uz Baltinavas pagasta Slobodas ciemu, kur Anele dzīvo joprojām.
Sākumā Anele Vizule strādāja laukkopības brigādē, bet drīz sāka strādāt par brigadieri govju fermā "Strautiņi". Te viņa nostrādāja līdz pat padomju saimniecības likvidācijai. Lai varētu uzstāties slaucēju sacensībās, kuras notika jaunuzceltajā "Strautiņu" kompleksā, toreizējā partijas sekretāre E.Skutele aicināja Aneli saorganizēt brigādes sievas kopīgai dziedāšanai. Sākumā dziedāja Eleonora Sārtaputne, Agate Ločmele, Madaļa Kaša, Domicella Logina, Marija Ločmele, Baiba Supe, Anna Mežale no Slobodas ciema. Mēģinājumi notika M.Kašas mājās, vēlāk fermas atpūtas istabā. Vēlāk ansamblim pievienojās Lucija Keiša ar cītaru. Pirmā uzstāšanās arī notika "Strautiņu" fermā 1978.gadā. Vēlāk sastāvs vēl pamainījās, un tas bija kā pamats Baltinavas etnogrāfiskajam ansamblim, kurā Anele dzied joprojām. Viņa ar Luciju Keišu ir ilggadējākās ansambļa dziedātājas. Kopā ar kolektīvu piedalījusies festivālos "Baltica", Brīvdabas muzejā, Alūksnes rajona Ates dzirnavās, pasākumos Valmierā, Kuldīgā, Rīgā, divas reizes Annas dienas svinēšanā Dagdā. Katru gadu kopā ar etnogrāfisko ansambli Anele  uzstājusies Līgo svētku pasākumā pagastā, vairākas reizes uzstājusies pasākumos Balvos un Balvu pansionātā, piedalījusies citu kolektīvu jubileju svinībās Briežuciemā, Upītē, Šķilbēnos, Medņevā, Salnavā, Rēzeknē. Ar dziesmām piedalījusies mēslu vešanas un kartupeļu rakšanas talkās.
Gan laicīgās, gan garīgās dziesmas Anele iemācījās Zelču ciemā. Te viņa apguva arī psalmu dziedāšanu. Vīratēva māsa Marija Vizule bija psalmu vadītāja Zelču un Lotušu ciemos, un viņa aicināja līdzi Aneli, lai mācās dziedāt. 24 gadu vecumā viņa jau prata visu dziedāt un iesākt, bet pati vadīt psalmu dziedāšanu sāka tikai 80.gadu beigās. Tagad Slobodas un Svilpovas ciemos reizēm Anele vada psalmu dziedāšanu kopā ar Luciju Keišu (vada pārmaiņus sadalot pa trīs gabaliem). Agrāk piedalījās arī Anna Mežale un Baiba Supe. Tā kā Anelei Vizulei ir tuvi radinieki arī Šķilbēnos, viņu aicina dziedāt arī tur. Anele Vizule ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē " nesējām.
Maija mēnesī reizi nedēļā iet dziedāt pie Slobodas krucifiksa pie Kaņepu mājām. Visbiežāk te dzied tikai divatā ar Elzu Kaņepi. Reizēm iet dziedāt pie Svilpovas krucifiksa (dziedāja kopā ar Baibu Supi) vai otra Slobodas krucifiksa. Tāpat viņa piedalās maija dziedājumos pie pagastu krucifiksiem kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli.

Anele Vizule ir apbalvota ar Tautas Mākslas centra un Latvijas Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstiem (2008. 2013, 2018), bet 2022.gadā saņēmusi Kultūras ministrijas Pateicības rakstu.

Mirusi 2022.gada 23.jūlijā, apglabāta Buku Zelču kapos.


Foto no personīgā arhīva: Anele Vizule (2010); ar ģimeni 80.gadu sākumā; Brīvdabas muzejā (2010)Raksta ID: 770
Atjaunināts: 12 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Vizule Anele
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=770