Kaņepe Elizabete

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1942.gada 10.oktobrī Šķilbēnos "Saulītes" mājās zemnieku Madaļas un Izidora Šakinu ģimenē. Elizabete ģimenē bija ceturtais bērns. Laba dziedātāja un prasmīga saimniece bija viņas māte. Viņa auda, adīja, šuva, prata gatavot garšīgus ēdienus, bija laba konditore, ciemā vadīja psalmu dziedāšanu. Katru svētdienu visa ģimene brauca uz baznīcu - māte dziedāja baznīcas korī, bet Elizabete gāja procesijās. Ātri mazā Elizabete apgūst dziesmas, ko dziedāja māte.

Mācās Elizabete Rekavas vidusskolā. Pabeidz te desmit klases, bet 11.klasi Baltinavā. Pēc tam divus gadus mācās tirdzniecības skolā Rīgā, kuru beidzot visu mūžu arī strādā tirdzniecībā. 1998.gadā uzsāk savu biznesu tirdzniecībā - ir savs veikals Baltinavā.

Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 1990.gada. Ir spēcīgs soprāns. Kopā ar ansambli uzstājusies pagasta un rajona pasākumos, piedalījusies folkloras festivālos un Dziesmusvētkos. Elizabete Kaņepe par tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu ir apbalvota ar Tautas Mākslas centra un Latvijas Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstiem (2008, 2013, 2018), bet 2022.gadā viņa saņēma Kultūras ministrijas Pateicības rakstu.

Elizabete Kaņepe ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.Kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli viņa piedalās maija dziedājumos pie vairākiem pagasta krucifiksiem, bet visbiežāk kopā ar Aneli Vizuli dzied pie Slobodas krucifiksa, kurš atrodas netālu no mājām.


Foto no personīgā arhīva: E.Kaņepe 2008.gadā un 2011.gadāRaksta ID: 769
Atjaunināts: 12 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Kaņepe Elizabete
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=769