Mežale Anna

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1935.gada 21.janvārī Baltinavas pagasta Puncuļevas ciemā zemnieku Aloiza un Domicellas Ločmeļu ģimenē. Beigusi Pilskalna septiņgadīgo skolu, vēlāk neklātienē Baltinavas vidusskolu. 1952.gadā septiņpadsmit gadu vecumā Anna sāka strādāt Pazlaugas pastā par pastnieci, 1953.gadā - kolhozā "Dzintars" par kasieri un rēķinveža vietnieci, pēc sešiem gadiem - turpat kolhozā par traktoru brigādes uzskaitvedi. 1962.gadā Anna Mežale sāka strādāt par laukkopības brigadieri, bet no 1977.gada – par kompleksa "Dzintari" lopkopības brigadieri līdz pat aiziešanai pensijā 1991.gadā.

1956.gadā Anna apprecējās un pārnāca dzīvot uz vīra mājām Dansku ciemā, kur dzīvo joprojām. Izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.

Anna Mežale stāsta, ka kolhozā "Dzintars" tolaik bija sieviešu vokālais ansamblis, kuru vadīja L.Straujumas tēvs Viktors Lustiks. Bija savs dramatiskais kolektīvs, kurš iestudējis dažādas ludziņas un pēc tam uzstājušies Dzērvīnes pamatskolā, jo tikai 1956.gadā uzcēluši klubu "Dzintarā". 60.gados „Dzintars” līdz ar trīs citiem kolhoziem tika apvienoti padomju saimniecībā „Baltinava”.

Vēlāk Anna dziedāja padomju saimniecības "Baltinava" korī. Te viņa stāsta par gadījumu 60.gados, kas palicis prātā: direktors tā kā negribējis dot transportu braukšanai uz Balviem, sacīdams, ka izniekos tik dienu un benzīnu, bet koris tomēr aizbraucis. Aizbraukuši ar vaļējo mašīnu un izcīnījuši pirmo vietu. Tad nu atgriezušies Baltinavā, piestājuši pie Jāzepa Zelča mājām un no mašīnas dziedājuši "Slava tiem, kas ar uzvaru nāk". Turpmāk direktors transportu vairs neesot liedzis.

Baltinavas etnogrāfiskjā ansamblī Anna Mežale sāka dziedāt 2000.gadā. Viņa saka: "Nebūtu etnogrāfiskajā ansamblī, nebūtu tik daudz kur būts". Kopš 90.gadiem viņa dziedājusi Baltinavas katoļu baznīcas korī. Tagad etnogrāfiskā ansambļa sievas, kuras baznīcā visbiežāk sēž vienuviet, smej, ka viņas skaitoties "lejas koris".

Liela dziedātāja bija Annas mamma. Viņa katru svētdienu pēcpusdienās, sevišķi vasarā, organizēja ciema sievu sadziedāšanos. Dziedāja gan laicīgās, gan garīgās dziesmas. Anna kopā ar mammu iemācījās dziedāt arī psalmus. Danskos agrāk bija 38 mājas (tagad 10, pie tam piecās mājās tikai pa vienam cilvēkam) un tikai vienā ciemā psalmus dziedāja 8 - 10 sievas. Šobrīd Anna Mežale dzied un vada psalmus Danskos, Dzērvīnē, Obeļevā, Tutinovā, Apšovā. Visbiežāk dzied kopā ar Annu Vilkasti un Leontīnu Leli trijatā. Dzied arī Baltinavā kopā ar Baltinavas sievām.

Apmēram no 2007.gada oktobra beigās vai novembra sākumā psalmus sāka dziedāt vispirms Baltinavas kultūras namā, vēlāk Baltinavas mūzikas un mākslas skolā. Te sanāk dziedāt etnogrāfiskā ansambļa sievas, arī Mūzikas skolas pedagogi, kā arī visi pārējie, un lūdz par visiem pagasta mirušajiem.

Anna Mežale dzied arī pie krucifiksiem. Katru gadu maija mēnesī 1 – 2 reizes nedēļā pie Puncuļevas krucifiksa sanāk Antoņina Kaša, Lucija Logina, Domicella Lele un Anna Mežale un dzied Dievmātes godam. Ar etnogrāfisko ansambli Anna ir dziedājusi arī pie Safronovkas, Mačusalas, Keišu krucifiksiem

Anna Mežale ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām

Mirusi 2020.gada 6.janvārī, apglabāta Dansku kapos

 


Foto no personīgā arhīva: Anna Mežale (2009 un 80.gados); Annu Vilkasti un Stefāniju Supi (2010); ar mazdēlu Arni (2008), ar mazbērniem; 75.gadu jubilejā ar ģimeni un etnogrāfisko ansambli (2010)Raksta ID: 767
Atjaunināts: 16 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Mežale Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=767