Slišāne Helēna

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1932.gada 5.maijā ticīgā zemnieku Ievas un Franča Daukstes ģimenē Baltinavas pagasta Surikovas ciemā. Pabeigusi Surikovas četrklasīgo skolu un divus gadus mācījusies Baltinavas septiņgadīgajā skolā. Tēvs un māte bija lieli dziedātāji. Brīvajos brīžos un svētku dienās ģimene kopā dziedāja garīgās dziesmas, kā arī tautas dziesmas. Helēna ar patiku dziedāja gan ganos ejot, gan mācoties skolā. Arī visas talkas toreiz beidzās ar kārtīgu izdziedāšanos un izdancošanos. Tēvs, māte un četri bērni vasarā līnijdroškā, bet ziemā kamanās katru svētdienu brauca uz baznīcu. Baznīcu Helēna apmeklē visu mūžu, arī padomju laikā. Oktobrī, rožukroņa mēnesī, katru dienu skaitīja rožukroni tupēdami uz ceļiem.

Pēc skolām Helēna vispirms strādāja savā saimniecībā, bet kolhozu laikos – lauku brigādē. 1957.gadā viņa apprecējās un pārcēlās dzīvot uz Viborgiem. 1960.gadā jaunā ģimene nopirka māju, pārveda to un uzcēla Baltinavā. Te dzīvo joprojām. Kad 1962.gadā uzcēla Baltinavas internātskolu, Helēna sāka strādāt skolā. Pirmos divus gadus bija apkopēja, pēc tam pierunāja pastrādāt virtuvē par pavāri. Helēna atceras, ka reizēm uz izlaidumu bija jāizcep pat 20 tortes, lai pietiktu visiem bērniem. Lai nopelnītu lielāku pensiju, divus pēdējos gadus pirms tās pastrādāja Silagaiļu govju kompleksā. Bet jau būdama pensijā vēl atgriezās internātskolā un te nostrādāja divus gadus virtuvē. Izaudzinājusi un izskolojusi divus dēlus un meitu

Helēna Slišāne ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Dziedāšana ar pusbalsu" un "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 1983.gada. Ir laba dziesmu sācēja un teicēja. Dzied gan altu, gan soprānu. Helēna ir labākā pusbalss pacēlāja bijušajā Balvu rajonā. Helēna ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli piedalījusies daudzos folkloras festivālos, arī „Baltica 2013”. Dziedājušas Brīvdabas muzejā kristību un garīgās dziesmas.

Helēna Slišāne ir arī vadošā psalmu dziedātāja Baltinavas apkārtnē. Dziedāt psalmus viņa iemācījās Surikovas ciemā, jo agrāk rudenī katrā mājā dziedāja psalmus, un kaimiņi gāja viens pie otra. Bet precīzi un pareizi dziedāt psalmas iemācīja etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Marija Gabrāne, kas nu jau ir mirusi. Pirms psalmu dziedāšanas noskaita Rožukroni (agrāk parasti metās ceļos, tagad vairs nē), tad sāk psalmas. Beigās vēl nodzied dziesmas par konkrētiem vārdiem, piemēram, Miķeļa, Jāzepa, Annas dziesmas. Gadā viņa apmēram 30 dienas velta psalmu dziedāšanai. Parasti Helēna Slišāne dzied kopā ar Felicianu Avišāni un Mariju Svilpi.

No 1956.gada līdz 2004.gadam Helēna Slišāne dziedāja Baltinavas katoļu draudzes korī. Pēc gūžas kaula operācijas korī vairs neatgriezās.

Helēna ir arī laba rokdarbniece. Uz savu 75 gadu jubileju viņa krustdūrienā uzšuva lielu sienas deķi. Tāpat viņas māju rotā daudzi izšūtie spilveni, glezniņas, arī tamborētās sedziņas.

Ar 2019.gada janvāri H.Slišāne ir VKKF Mūža stipendiāte

Mirusi 2019.gada 28.oktobrī, apglabāta Merkuzīnes kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


  Helēna Slišāne (2008); ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli (pirmā no kreisās puses); 80 gadu jubilejas reizē (2012) - visi foto no personīgā arhīva; ar A.Mežali Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto)Raksta ID: 765
Atjaunināts: 04 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Slišāne Helēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=765