Vilne Eleonora

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1927.gada 20.septembrī Šķilbēnu pagasta Gabačevā. Ģimenē bija pieci bērni - četras māsas un brālis. Ļoti svētīgi bija vakari, kad visa ģimene sanāca no darbiem un pēc vakariņām svētbilžu priekšā dziedāja garīgās dziesmas. Tās Eleonora dziedāja arī ganos, un dziesmas palika atmiņā uz mūžu. Darba iemaņas un tikumu ieguva tēva saimniecībā, ejot kopsolī ar vecākiem visos darbos.
Mācījās Eleonora Kangaru pamatskolā, Rekavas astoņgadīgajā skolā un Viļakas vidusskolā. Vidusskolu pabeidza 1949.gadā un rudenī sāka strādāt Baltinavas astoņgadīgajā skolā. No 1950.gada līdz 1955.gadam mācījās Rīgas pedagoģiskajā institūta bioloģijas - ķīmijas fakultātē. Skolā vadīja deju kolektīvu, bija deju kolektīvu virsvadītāja Balvu rajonā. 1960., 1965., 1967.gadā kopā ar skolēniem piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā.
1969.gada rudenī Eleonora Vilne sāka strādāt Baltinavas internātpalīgskolā, ilgu laiku bija direktora vietniece mācību darbā.
Brīvajā laikā Eleonora dziedāja Baltinavas ciema un Balvu rajona Skolotāju korī (līdz 1991.gadam). Ar koriem piedalījās Latgales dziesmu un deju svētkos Daugavpilī, Līvānos, Viļānos. 1973.gadā ar Skolotāju kori piedalījās XX Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā, 1974.gadā - skolotāju koru salidojumā Saldū, Kuldīgā, 1987.gadā - Alūksnē un Dikļos. Dziesmu svētkos Eleonora piedalās līdz pat 1990.gadam. Ar Skolotāju kori koncertējusi Lietuvā un Maskavā.
Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī darbojas kopš 1978.gada. Ar prieku piedalās visos ciema un rajona organizētajos pasākumos, Folkloras festivālos "Baltica".
Mirusi 2015.gada 1.novembrī


Foto no personīgā arhīva: E.Vilne 2008.gadā


Raksta ID: 764
Atjaunināts: 03 novembris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Vilne Eleonora
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=764