Pranckune Emerita

Viļakas folkloras kopas "Atzele" un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1971. gada 30. aprīlī Susāju pagasta Kulpenē. Mācījusies Balvu vidusskolā. Pēc vidusskolas Emerita kā mācekle konditorijā sāka strādāt ēdnīcā "Adzele". Taču drīz saslima vecmamma, un mācības bija jāpārtrauc. Kādu laiku viņa dzīvoja un strādāja mājās un pieskatīja vecmammu. Kad viņa atkopās, Emerita aizgāja strādāt padomju saimniecībā "Viļaka" par strādnieci. 1990. gadā apprecējās, un ģimene pārcēlās uz Kazikavu. Te arī piedzima divi dēli - Artūrs un Kaspars. 1999. gadā ģimene nopirka māju Susāju pagastā "Rijnieki", kur Emerita dzīvo joprojām.
No 1997. gada Emerita strādā kā intervētāja - sākumā Baltijas datu namā, tagad sociālo un mediju pētījumu kompānijā TNS "Kantar".
2005. gadā Emerita sāka dziedāt Viļakas folkloras kopā "Atzele", kur toreiz viņu uzaicināja Anita Zaremba. Tāpat Emerita darbojas Susāju pagasta dramatiskajā kolektīvā "Spārītes", kuru vada Mārīte Bukovska. Kolektīvs piedalījies pasākumos Medņevā, Borisovā, Viļakā un Vēršukalna muzejā.
Emerita Pranckune 90. gados gāja par saimnieci un klāja svētku galdus, kā arī cepa pēc pasūtījuma tortes. Tāpat viņai ir netipisks hobijs - zvejošana un zemledus makšķerēšana. Emeritai patīk mežs un daba, aizrauj sēņošana un ogošana.
Kad Emerita jau dzīvoja "Rijniekos", viņa redzēja, ka maija mēneša vakaros kaimiņu sievas sapulcējas dziedāt pie Susāju krucifiksa. Leontīne Bukovska, kura tolaik rūpējās par krustu, aicināja arī viņu. Sākumā Emerita tikai paklausījās, bet no 2003. gada dzied pati. Tagad Emerita arī apkopj Susāju krucifiksu. Tante, aicinot viņai palīdzēt, nemanot viņu bija piesaistījusi un nodevusi rūpes par krucifiksa kopšanu. Vēlāk viņu sāka aicināt dziedāt arī pie citiem krucifiksiem - Svilpovā, Pokšovā, Egļavā, Vonagovā, arī Viļakas baznīcas dārzā. Susāju pagastā maija dziedājumos parasti piedalās vieni un tie paši cilvēki, kuri apbrauc minētos krucifiksus. Tie ir Anita Zaremba, Evita Zaremba-Krīgere, Anna Prancāne, Anna Gabrāne, Antoņina Kaliņina, Lucija Korneja, Valentīna Krēmere, Anna Strupka, Aldis Pušpurs, reizēm pievienojas Indra Mačāne. Emerita Pranckune ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Emerita piedalās arī psalmu dziedāšanā savā dzimtajā pusē.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no E. Pranckunes personīgā arhīva: Emerita (2020 un 1988. gadā); ar folkloras kopu "Atzele"; pie Pokšovas krucifiksa (pirmajā rindā otrā no kreisās puses, 2016); ar dramatisko kolektīvu izrādē Vēršukalnā; ar Anitu ZarembuRaksta ID: 748
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Pranckune Emerita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=748