Prancāne Anna

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" teicēja

Dzimusi 1921.gada 7.februārī Viļakas pagasta Jaunlatgales apriņķa Kazukalna ciemā. Marija atceras: "Ar dziesmu esmu draugos jau no bērnības. Man ļoti patika, ka mamma, tecēdama rīta soļus saimniecībā, vienmēr dziedāja Dieva dziesmas. Vārdus dziesmai neiegaumēju, jo biju maza, bet ļoti patika piedziedājums: "Lobais reits, lobais reits".

Slīpaču četrklasīgās pamatskolas pagalms bija liels, un mēs katru starpbrīdi skrējām ārā un gājām rotaļās ar dziedāšanu - "Kumeliņi, kumeliņi", "Trīs priedītes siliņā" u.c."

Pēc Eržepoles pamatskolas beigšanas, sākās ģimnāzijas gadi. Anna ir Viļakas Valsts ģimnāzijas septītā izlaiduma absolvente. Strādājusi par skolotāju Briežuciema, Upītes, Kangaru, Zvaigznes skolās. Apguvusi šuvējas profesiju, kas izmantota strādājot Viļakas internātskolā, izpildot individuālos pasūtījumus un darinot Abrenes novada baltos tautas tērpus.

Etnogrāfiskajā ansamblī "Abrenīte" Anna Prancāne dzied kopš paša pirmsākuma - no 1985.gada. Ir ansambļa teicēja. Viņa ir priekšdziedātāja ikgadējos maija dziedājumos pie krucifiksa un psalmu dziedāšanā. Annu bieži aicina par psalmu vadītāju bēru gadījumos.

Ansambļa sastāvā Anna Prancāne dziedādama izbraukājusi visu Latviju. 1991.gadā uz desmit dienām pat bija ielūgtas uz Somiju. Teicēju A.Prancānes un H.Mednes dziesmas iekļautas A.Beitānes metodiskajā materiālā „Mēslu talka Ziemeļlatgalē. Balsi”.
Mirusi 2015.gada 14.novembrī

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Prancānes arhīva


Raksta ID: 74
Atjaunināts: 29 marts, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Prancāne Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=74