Šķilbēnu pagasta Lotušu krucifikss

Pirmais Lotušu ciema krucifikss atradies pie tilta pār Krākupes upes pie dižas liepas ciema dienvidu malā. 1914.gadā Domeniks Logins uzstādījis jaunu ciema krustu pie divstarainās Stepana liepas. Krusts atradies lapenes tipa krusta mājiņā ar dēļu soliem gar malām, kur sēdēt dziedātājām. 1939.gadā krusta mājiņa un krusts sagāzušies un krusts ar Jēzus tēlu glabājies pie Stepana Slišāna. Pēc viņa nāves tēlu kādu laiku turējuši Lotušu kapos pie kapu krusta. Padomju gados ciema krusts atjaunots netika.
2004.gadā brāļi - mākslinieks Leonards un celtnieks Staņislavs Lazdiņi Lotušu ciema krucifiksu atlēja dzelzsbetonā un uzstādīja Stepana Slišāna un viņa meitas kordiriģentes, mūzikas pedagoģes Emīlijas Slišānes mājas vietā.

Toreiz krucifiksu prāvests neiesvētīja, bet 2010.gada maijā to iesvētīja Aizkraukles Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Stulpiņš, kuram Lotušu ciems ir viņa mātes dzimtais ciems


Foto: R.Cibule (2009 un 2019)Raksta ID: 734
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Šķilbēnu pagasta Lotušu krucifikss
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=734