Melne Marianna (dz. Barkāne)

Viļakas folkloras kopas "Atzele" dziedātāja un dibinātāja
Dzimusi 1917.gada 7.maijā Leļu ciemā netālu no Viļakas Katrīnas un Augusta Barkānu ģimenē. Viņas bija piecas māsas - Anna, Tekla, Mihalīna, Marianna un Emīlija. Ģimenē visiem vajadzēja smagi strādāt, arī bērniem. Pats Barkānu Augusts meitām šuva zābaciņus un sandales ar ko iet uz skolu. Māte bija čakla audēja un adītāja. Par šo ģimeni teica, ka "lai kādi laiki bija, viņi klusi un mierīgi apstrādāja savu zemīti, bija paēduši un apģērbušies, neiesaistījās un nedarbojās nekādās partijās, necentās iegūt svešu mantu”. Ģimnāzijas izglītību no visas ģimenes  ieguva vienīgi Marianna. Viļakas ģimnāziju viņa beidza 1937.gadā kā 2.izlaiduma absolvente. Vēlme mācīties un griba iegūt zināšanas noteica ari viņas profesijas izvēli. Viņa izmācījās par skolotāju un visu mūžu nostrādāja savā profesijā, sākumā Eržepoles skolā, vēlāk Viļakas vidusskolā, no kurienes arī 1972.gadā aizgāja pensijā.
Mariannai Melnei bija labas organizatora spējas. Droši var teikt, ka ar viņas iniciatīvu 1988.gadā tika nodibināta folkloras kopa "Atzele". Arī vīrs Staņislavs Melnis bija  muzikāli apdāvināts cilvēks. Viņš dibināja Žīguru kultūras nama pūtēju orķestri. Marianna Melne aktīvi darbojās Viļakas pašdarbnieku teātrī
Kad izveidojās Kultūras fonda Viļakas kopa, kā viena no pirmajām tajā sāka darboties M.Melne. Vāca un rakstīja par "Atzeles" dziedātājiem un muzikantiem.
Marianna Melne mirusi 1994.gada 28.jūnijā un apglabāta Viļakas pilsētas katoļu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzēRaksta ID: 70
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Melne Marianna (dz. Barkāne)
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=70