Krilova Tamāra

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 10.decembrī toreizējā Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagastā. Turpat 1953.gadā pabeidza Ziedoņa septiņgadīgo skolu un iestājās Ludzas ekonomiskajā tehnikumā, kuru beidza 1957.gadā. Ar skolas nosūtījumu viņa atbrauca strādāt uz Viļakas MTS par instruktori - grāmatvedi. Pēc MTS reorganizācijas strādāja Abrenes rajona izpildkomitejā Centrālās statistikas pārvaldē. Pēc Abrenes rajona likvidācijas 1959.gada decembrī, Tamāra strādāja dažādos darbos - Viļakas un Alūksnes valsts arhīvā, tad no 1965.gada līdz 1971.gadam Viļakas pilsētas bibliotēkā. 1971.gadā viņa tika ievēlēta Viļakas pilsētas izpildkomitejā par sekretāri. 1977.gadā pēc pilnvaru beigšanas divus gadus nostrādāja skolā un 1980.gadā Tamāra Krilova sāka strādāt par direktori Balvu rajona pansionātā "Balvi". Te viņa nostrādāja līdz aiziešanai pensijā 1993.gadā.
Dziedāt dažādos ansambļos un koros, Tamāra uzsāka jau pamatskolas laikā. No 1965.gada līdz 1980.gadam dziedāja Viļakas kultūras nama jauktajā korī, pēc tam dažus gadus Balvu rajona Skolotāju korī. No 1998.gada ir etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" dalībniece.Foto no personīgā arhīva


Raksta ID: 695
Atjaunināts: 21 aprīlis, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Krilova Tamāra
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=695