Štotaka Marija

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" teicēja un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 1.aprīlī Briežuciema pagasta Dukuļevā. Beigusi Briežuciema septiņgadīgo skolu. Pēc skolas kādu laiku dzīvoja pie vecākās māsas turpat Briežuciema pagasta Kvašņevā un strādāja lauku brigādē. Te arī apprecējās un pārcēlās dzīvot uz Cērpeni, bet vēl pēc trīs gadiem nopirka māju Viļakā. Te dzīvo joprojām.
Dzīvojot Viļakā Marija strādāja Viļakas zonālajā slimnīcā par sanitāri, vēlāk bērnudārzā par auklīti. Pensijā no 1988.gada.

Psalmus dziedāt iemācījās jau bērnībā Briežuciemā kopā ar māsu piedaloties dziedāšanā. Turpināja psalmu dziedāšanu arī Viļakā, ir psalmu vadītāja. Marija dzied kopā ar Valentīnu Dortāni, Luciju Šaicāni, Annu Prancāni, Helēnu Ločmeli, Luciju Pužuli, Antiju Bondarevu, Martu Dortāni. Marija stāsta, ka joprojām skatās, lai uz psalmu dziedāšanu sanāktu vismaz 12 dziedātājas. „Tad skaitās pilnās saļmas”. Un vēl Viļakā psalmus visbiežāk dzied pirms bēru dienā un divpadsmit dienas pēc bērēm.
Marija Štotaka ar „Abrenītes” sievām maija mēnesī dzied pie katoļu baznīcas krusta, kā arī iet dziedāt pie Meirovas krucifiksa. Te dziedāšanu reizi nedēļā vai par divām nedēļām reizi organizē Eleonora Sprukule.
No 1985.gada Marija Štotaka dzied Viļakas etnogrāfiskajā ansamblī „Abrenīte”.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Marija Štotaka 2011.gadā un 80.gados; ar "Abrenītī" A.Beitānes grāmatas atvēršanas svētkos Viļakā 2010.gada martā (pirmajā rindā otrā no labās); ar „Abrenītes” sievām Mitrakalnā 2010.gadā (pirmajā rindā pirmā no kreisās puses)


Raksta ID: 693
Atjaunināts: 28 septembris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Štotaka Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=693