Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"

Sākotnēji ansamblis 2003.gadā dibināts kā sieviešu vokālais ansamblis. Vadīt to uzaicināta bērzpiliete Aija Ikstena, kura ansambli vada arī tagad. Pirmos gadus ansambļa repertuārā bijušas tautas dziesmas un šlāgerdziesmas. Ar koncertiem uzstājušās pansionātā, kaimiņu pagastu svētkos, dzejas pēcpusdienā Lazdukalnā un Balvu Amatniecības vidusskolā, Aiviekstes svētkos un daudzos citos pasākumos. Ansambļa meitenes bija sadziedājušās arī ar Bērzpils vīriem: Edgaru Ākuli, Jāni Zelču, Juri Stepanovu, Dzintaru Žīguru un šādā sastāvā dziedāts arī četrbalsīgi.
Pa šiem gadiem ansambļa sastāvs ir nostabilizējies. Tagad tā sastāvā dzied septiņas dalībnieces: Judīte Pasikova, Valda Šmagre, Liena Gabrāne, Silvija Deksne, Olita Loseva, Rudīte Krūmiņa un Iveta Birkova.
Īpaši ansambļa meitenes ir aizrāvuši Svētās Mises dziedājumi Skujetniekos un Bēržu baznīcā Ziemassvētkos un Lieldienās, tāpēc arī 2009.gada nogalē ansamblis paliek kā garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte". Tiek dziedāts katoļu draudzes baznīcās, kapusvētkos, arī bērēs un citos svētkos. "Sonātes" meitenes atzīst, ka dziesma liek uz dzīvi skatīties cerīgāk. Viņas notic sev, jo ceļas pašapziņa.

Avotu saraksts
novadpētniecības datu bāzē


Foto no Lazdukalna pagasta bibliotēkas arhīva.


Raksta ID: 683
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=683