Logina Marija

Susāju etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja. Dzimusi 1935.gada 29. novembrī Medņevas pagasta Bordovā. Ģimenē bijusi otrais bērns. Pirmais brālis Henriks, jaunākā - māsa Leontīna. Ģimenē dziesma un mūzika ieņēmusi ievērojamu vietu.Tēvs spēlējis mežragu Viļakas katoļu baznīcas pūtēju orķestrī, mātes brālis un māsa dziedājuši baznīcas korī. Māte, veicot mājas soli, dziedājusi tautasdziesmas, bet svētdienās un vakaros - garīgās dziesmas. Maija mēnesī gājuši dziedāt dziesmas Dievmātes godam pie ciema krusta. Dziesmas dziedātas talkās un jauniešu saietos. Marija bijusi arī aktīva pašdarbniece. Vairāk kā desmit gadus dejojusi Medņevas deju kolektīvā, dziedājusi sieviešu vokālajā ansamblī. Jau vairāk kā trīsdesmit gadus viņa dzied Viļakas katoļu baznīcas korī. Agri uzsākusi darba gaitas un pirmais pastāvīgais darbiņš - lopu ganīšana. Kā visi ganiņi, daudz dziedājusi arī viņa. Vēlāk centusies apgūt šuvējas prasmi pie kaiminienes, bet pēc tam beigusi viengadīgos šuvēju kursus. Pēc kursu beigšanas strādājusi fabrikas "Sarkanais Rīts" Viļakas filiālē un Viļakas šuvēju darbnīcā. Marija vienmēr bijusi draugos ar dziesmu. Dziesma viņu pavadījusi visos dzīves brīžos gan baltajās, gan nebaltajās dienās.

Mirusi 2013.gada 8.janvārī un apglabāta svētā Mateuša kapos Viļakā.Raksta ID: 68
Atjaunināts: 29 janvāris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Logina Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=68