Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē 2009.

Projektu realizēja Balvu rajona padome 2009.gadā .

Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekta vadītāja Ruta Cibule, projekta zinātniskā konsultante Anda Beitāne.

Projekts aptvēra tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas Medņevas , Šķilbēnu, Briežuciema un Tilžas pagastos ,maizes cepšanas meistardarbnīcas Briežuciema, Tilžas, Bērzpils, Krišjāņu, Rugāju un Susāju pagastos, kā arī aušanas meistardarbnīcu Briežuciema pagastā.

Video atskaite atspoguļo maizes cepšanas meistardarbnīcas kopā ar meistarēm Lilitu Martuzāni Krišjāņu pagastā, Ainu Zvejnieci Bērzpils pagastā un Annu Punduri Briežuciema pagastā.

Rutas Cibules un Līgas Podkovirinas video, Līgas Podkovirinas video montāža.Raksta ID: 669
Atjaunināts: 12 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai -> Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē 2009.
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=669