Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē 2008.

Projektu realizēja Balvu rajona padome 2008.gadā.

Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekta vadītāja Ruta Cibule, projekta zinātniskā konsultante Anda Beitāne.

Video atskaite atspoguļo tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas Briežuciema, Medņevas un Tilžas pagastos, rudzu maizes cepšanas meistardarbnīcu Rugāju pagastā, tradicionālo mūzikas instrumentu spēli Vectilžas pagastā un aušanas meistardarbnīcu Baltinavas pagastā.

Rutas Cibules un Līgas Podkovirinas video, Modra Teilāna video montāža.Raksta ID: 668
Atjaunināts: 12 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai -> Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē 2008.
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=668