Balvu Novada muzeja projekts "Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas”

Vietējo amata meistaru tālākizglītības veicināšana , tradicionālo amatu un prasmju attīstība un to integrācija tūrisma aktivitātēs.Raksta ID: 666
Atjaunināts: 12 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai -> Balvu Novada muzeja projekts "Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas”
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=666