Zdanoviča Natālija

Skolotāja, aktīva pašdarbniece
Dzimusi 1916.gada 1.augustā Abrenes apriņķa (pēc vecā administratīvā iedalījuma) Tilžas pagasta Buku mājās. 1941.gadā beigusi Rēzeknes Valsts Skolotāju institūtu, iegūstot augstāko izglītību ar tiesībām mācīt visus mācību priekšmetus. Pedagoģiskais darba stāžs 45 gadi. Mācījusi latviešu, angļu valodu, muzikālo audzināšanu, vadījusi skolēnu kori un dramatiskos skolēnu un pieaugušo kolektīvus. Strādājusi Krišjāņu, Purviņu pamatskolās Balvu rajonā un Vecstrūžānu pamatskolā Rēzeknes rajonā. 1956.gadā darba gaitas turpina Balvu rajona Bērzpils vidusskolā, mācīja angļu valodu divdesmit deviņus gadus.
Blakus skolotāja darbam Krišjāņos un Purviņās nodibinājusi un vadījusi ciema dramatisko pulciņu. Šajā laikā iestudētas un izrādītas Elīnas Zālītes „Vārds sievietēm”, R.Blaumaņa "Indrāni”, „ Ļaunais gars”, „Trīnes grēki”, A.Upīša „Ziņģu Ješkas uzvara” u.c. Aktieri bija vietējie ciema ļaudis. Vecstrūžānu 8-gadīgajā skolā iestudēja un izrādīja bērnu ludziņu „Visi prieki vējā”. Natālija Zdanoviča pati bija gan režisore, gan lomu atveidotāja. Visaktīvākais darbs bija Bērzpilī. Tur tika sagatavotas  un daudzkārt izrādītas lugas „Rudens rozes,” „Jo pliks, jo traks”, „Es pazinu tēva sētu”, Likteņa smaids”, „ Sezonas raganiņa" un citas. Dažas lugas tika rādītas vairāk kā desmit reizes. Ar  A.Brigaderes lugu „Čaukstenes” kolektīvs piedalījās teātra dienās Balvos un Žīguros, kur saņēma Pateicības rakstu un balvu. 1990. gada 9.februārī Natālija Zdanoviča skatītājus vēlreiz priecējusi ar pašas iestudētiem  astoņu lugu fragmentiem, bet pēc tam pievērsusies literārajai darbībai. Uzrakstījusi 2 ludziņas „Pelēkā akmens stāsts” un „Līziņas brūtgāni”, kuras  iestudētas un piedāvātas skatītājiem Bērzpilī un Krišjāņos. Vēlāk uzrakstījusi 62 dzejoļus, kurus apkopojusi krājumā „Šalkas”. Tagad Natālijai Zdanovičai ir vairāk kā 90 gadi. Dzīvo viņa Krišjāņu pagasta centrā un ir tautas nama pašdarbnieku rindās. Mīl rokdarbus un aktīvu dzīvesveidu, apmeklē pagastā organizētos pasākumus, lasa dzeju un no iestudētajām lugām atmiņā saglabā interesantākos fragmentiņus. 
2009.gada decembrī bija N.Zdanovičas rokdarbu izstāde Krišjāņu pagasta bibliotēkā
Mirusi 2014.gada 10.decembrī un apglabāta Krišjāņu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no N.Zdanovičas personīgā arhīva: N.Zdanoviča ar saviem darbiem (2009)


Raksta ID: 663
Atjaunināts: 12 marts, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Zdanoviča Natālija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=663