Sokirka Ināra

Medņevas folkloras kopas "Egle" vadītāja, pedagoģe
Dzimusi 1959.gada 12.augustā Medņevas pagasta Bordovas ciemā. Mācījusies Viduču pamatskolā un Viļakas vidusskolā. Tālāk mācības turpināja Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē, iegūstot krievu valodas un literatūras pasniedzējas diplomu. 2006.gadā Daugavpils universitātē iegūts arī maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē.
Kopš 1984.gada Ināra Sokirka strādā Viduču pamatskolā par krievu valodas skolotāju. No 1999.gada ir šīs skolas direktore
Ināras intereses ir ļoti plašas. Tuvas ir tautas tradicionālās kultūras visdažādākās izpausmes. 2003.gadā Ināra sāka dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, kaut gan blakus tam bija arī iepriekš, jo dejoja J.Marcinkeviča vadītajā Medņevas deju kolektīvā. Un daudzas dejas tolaik tapa uz etnogrāfiskā ansambļa dziesmu repertuāra pamata. 2004.gada jūlijā Rekavā tiek organizēta Folkloras meistardarbnīca”, kurā piedalās arī I.Sokirka. Ar dziedātājām tad strādāja Anda Beitāne un ansambļa "Saucējas" vadītāja Iveta Tāle - mācīja pareizi elpot un dziedāt, brauca pie dažādām teicējām un ansambļiem, klausījās ierakstus. Tas viss Ināru aizrāva.
2008.gada vasarā Viduču pamatskolā notiek kārtējā meistardarbnīca, kad kopā sanāca vidējās un jaunākās paaudzes dziedātgribētāji. Pēc meistardarbnīcas radās jauna folkloras kopa "Egle", kuras vadītāja ir I.Sokirka. Ināra ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām.
Tā kā Ināra visu laiku ir dzīvojusi muzikālā ģimenē, tad jau bērnībā pašmācības ceļā apguva garmoškas spēli. Vēlākajos gados gan likās, ka spēlēt garmošku ir vecmodīgi, tāpēc ilgu laiku tā bija nolikta malā. Pa īstam garmošku Ināra paņēma rokās tikai 2006.gadā, kad Medņevas pagastā tika rīkots muzikantu saiets.
Ināra Sokirka ir savākusi un apkopojusi materiālu par Medņevas etnogrāfisko ansambli 20 gadu garumā (1987-2007) un savākusi un dokumentējusi 40 Medņevas tautas muzikantu dzīvesstāstus. Abi šie darbi - "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana" un "Medņevas pagasta tautas muzikantu dzīvesstāstu dokumentēšana" ir arī ielikti kultūrvēstures datu bāzē.

Par kultūras tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu pasaulē 2011.gadā Ināra Sokirka apbalvota ar Viļakas novada Pateicības rakstu
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Sokirkas personīgā arhīvaRaksta ID: 656
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Sokirka Ināra
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=656