Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"

Ansamblis dibināts 1997.gadā. Tā vadītāja ir Daiga Griestiņa
Ansambļa pirmsākumā tajā dziedājušas: Māra Lauskiniece, Mārīte Zuša, Līga Gabrāne, Līga Lupkina, Līga Spalviņa, Liāna Kubaka, Iveta Raciborska, Iveta Tiltiņa. Tagad ansambļa kodolu veido Inta Raciborska, Aina Zvejniece, Anita Žīgure, Anna Kriviša, Anita Stepanova, Gunta Circene un Aija Ikstena. Kopā ar ansambli uzstājas arī Madara Griestiņa un Gunita Ākule.
Kolektīvs ir piedalījies rajona ansambļu skatēs un guvis atzinīgus rezultātus. Tāpat vokālais ansamblis labprāt piedalās sava pagasta rīkotajos pasākumos un atsaucas arī uz rajona un novada rīkotajiem pasākumiem. 2007.gadā piedalījušās  Aiviekstes svētkos Lubānā. Kolektīvs ar muzikālu vizītkarti atklājis starpnovadu dramatisko kolektīvu saietu ‘’Joku bānītis", ieskandinājis dziedošo pasākumu ‘’Dziesma Bērzpilij’’ un muzikāli dzejiskās pēcpusdienas, kas veltītas dzejniecēm  Inetai Atpilei - Juganei, Leontīnei Apšeniecei. Dziedājušas dziesmas  ar viņu tekstiem. Broņislavas Martuževas piemiņai veltītajā koncertā ‘’…lai ko liktens plecos veltu’’, sieviešu vokālais ansamblis ‘’Naktsvijole’’ ir dziedājis dziesmas ar Broņislavas Martuževas vārdiem.  Kolektīvs piedalījies skatēs.
Repertuārā ir latviešu tautas dziesmu apdares un populāras estrādes dziesmas. Pārsvarā dzied sev tuvas un mīļas dziesmas.
No 2023.gada sieviešu vokālais ansamblis ‘’Naktsvijole’’ darbību pārtraucis.

 


Foto no A.Krivišas personīgā arhīva - Vokālo ansambļu skatē Žīguros (2008); Lieldienu pasākumā Bērzpilī(2008); Aiviekstes svētkos Lubānā (2007); Lieldienu pasākumā Bērzpilī (2009) un Bērzpils brīvdabas estrādes atklāšanā (2009); Līgo vakara koncertā (2011); Lieldienu koncertā (2012); dzejnieces Broņislavas Martuževas piemiņas koncertā ’’… lai ko liktens plecos veltu’’ (2016); vokālo ansambļu skatē Gulbenē (2016); dzejas pēcpusdienā ar dzejnieci Inetu Atpili-Jugani (2018); dzejas pēcpusdienā ar dzejnieci Leontīni Apšenieci (2019); pasākumā ‘’Dziesma Bērzpilij’’ (2016)Raksta ID: 652
Atjaunināts: 01 februāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 3
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=652