Ločmelis Staņislavs

Viļakas folkloras kopas "Atzele" dziedātājs
Staņislava dzimtā puse - Briežuciema pagasta Mežsētu mājas. Dzimis daudzbērnu ģimenē, kurā centīgie vecāki rūpējās par bērnu izglītošanu, palīdzot tiem iegūt citam augstāko, citam vidējo izglītību. Staņislavs atzinis, ka mīlestību uz dziesmu viņam ieaudzinājusi vecmāmiņa. „Viņa dziedāja gan klusā krēslas stundās, gan darbu darot, gan atpūtas brīžos, gan svētkos.”
Staņislavs mācījies Rekavas septiņgadīgajā skolā , kur dziedāšanu mācījis skolas direktors Rumaks un kori vadījis tik iejūtīgi, ka dziesma un dziedāšana palikusi tuva daudziem skolēniem uz visu mūžu. Viļakas vidusskolā atkal palaimējās, ka kori vada skolotājs un pazīstams ērģelnieks Francis Logins. Viļakas  kultūras nama kora pamats vēlākos gados bija vidusskolas korī dziedājušie jaunieši. Staņislavs Ločmelis Viļakas vidusskolas korī sāka dziedāt 1948.gadā un vēlāk to turpināja kultūras nama korī. Piedalījies vairākos Dziesmu svētkos.
Nodibinoties „Atzelei”, daļa kora dalībnieku sāka dziedāt arī tautas melodijas folkloras kopā un Staņislavs Ločmelis bija viens no viņiem. „Es mīlu savas tautas folkloru, tādēļ eju dziedāt „Atzelē”, teicis Staņislavs. Viņš bija galvenais dziesmu iesācējs starp vīriešiem. Miris


Foto no V.Bratuškinas personīgā arhīva: S.Ločmelis (aizmugurē otrais no kreisās puses)  "Atzeles" sastāvā uzstājoties Balvos (1994)Raksta ID: 65
Atjaunināts: 17 maijs, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Ločmelis Staņislavs
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=65