Ločmelis Jānis

Literāts, izdevējs un redaktors
Dzimis 1952.gada 2.augustā Balvu rajona Šķilbēnu pagastā, Rekavā. Mācījies  Rekavas vidusskolā. Pēc 8.klases beigšanas mācības turpinājis Jelgavas 3.vidusskolā, kuru absolvējis 1974.gadā.
Padomju okupācijas gados strādājis dažādās nozarēs – mežos, uz jūras, Valkas bibliotēkā. Zināšanas papildinājis pašizglītības ceļā - daudz lasot un interesējoties par literatūras vēsturi. Partijās un vadošos amatos nav sastāvējis.
Kopš 2001.gada Jānis Ločmelis ir izdevējs un redaktors apgādā "Raudava". Piecus gadus izdevis krustvārdu mīklu žurnālu „Krustknābis”, kurā galvenokārt pats arī sastādījis mīklas ar dažādiem pseidonīmiem. Izdevniecība "Raudava" izdod gan tulkotu, gan pašmāju autoru darbus, gan atbalsta arī jaunos talantus. Bet visražīgākā sadarbība izdevniecībai ir izveidojusies ar Juri Cibuli. Ir izdotas četras viņa grāmatas par pasaules tautām, valodām, ābecēm. Izdota arī vesela sērija latgaliešu humoresku grāmatu (jau 5 grāmatas), kuru sastādītājs un līdzautors ir J.Cibuļs. Šo grāmatu tapšanā ar tēlainām ilustrācijām līdzdarbojies arī mūsu novadnieks, karikatūrists Francis Slišāns.

Jānis Ločmelis kopā ar Juri Cibuli sarakstījis latgaliešu humoresku krājumu „Īdzer veina, lai dzeive ir feina”, kura iznākusi 1999.gadā.
2008.gadā viņš izdeva dzejoļu krājumu „Meža ilgas”, kurš veidots no trim sadaļām - lirika, satīra un dzejiska proza. Lirikā apkopoti smeldzīgi dzejoļi, kas pauž ilgas pēc jaunības, dabas skaistuma un mīlas burvības. Satīrā izsmieta politiķu iedomība, zemiskums un alkatība. Esejās – dabas skaistuma motīvi un cilvēciskās gara vērtības. No šī krājuma Ritma Pedece dažas dziesmas ir komponējusi . 2019.gadā iznāca Jāņa Ločmeļa grāmata "Nolemtība", kas ietver autora liriku, satīru un divus prozas darbus.
Ir bijušas vairākas publikācijas „Latvijas avīzē” gan dzejā, gan prozā. Kopš 1993.gada sastāda krustvārdu mīklas dažādiem laikrakstiem un žurnāliem.
Dzīvo Rīgā, bet vasarās mīļuprāt uzturas Rekavā, kur sakopis un labiekārtojis nelielu Tēvzemes stūrīti.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: J.Ločmelis jaunībā; pirmajā skolas dienā, ar māti un ar sievu Ilgu desmit gadu kāzu jubilejā


Raksta ID: 629
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Literāti -> Ločmelis Jānis
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=629