Šimanovskis Mārtiņš

Katoļu garīdznieks. Balvu katoļu draudzes dibinātājs un baznīcas cēlājs
Garīdznieka Mārtiņa Šimanovska  dzimšanas gads un vieta nav zināmi. Ir zināms tikai tas, ka Balvos viņš ieradies 1780.gadā. Tad vēl Balvu draudzes nav bijis un tā laika metriku grāmatā prāvests parakstījies Ego Martinus Šimanovski, mansiones Bolovscensis  baptisavi infantem... Tā viņš parakstījies līdz 1792. gadam. Tikai 1803. gadā tika dibināta Balvu draudze un sākta celt baznīca. Līdz tam bijusi tikai neliela koka kapliča kapsētā. Baznīcas būves laikā prāvests uz vairākiem gadiem bija izbraucis uz Romu un, atgriežoties Balvos, atradis baznīcu gandrīz uzceltu, bet pēc pareizticīgo baznīcu parauga. Viņš pielicis visas pūles, lai
uzceltajai baznīcai priekšā piebūvētu divus torņus. Tos izbūvēja pats prāvests, un labās puses tornī viņš iebūvēja pagrabu ar sānu nišu sev par kapa vietu.
1809. gadā Mārtiņš Šimanovskis miris un apbedīts paša sagatavotajā kapa vietā - baznīcas tornī. Labā torņa labajā pusē kapa niša bija aizūrēta ar lielu akmeni un uz tā bija uzraksts "Tu spoczywa w Bogu 1809." Laika un baznīcas remontu gaitā kapa vieta ir izmainījusies. Par prāvestu Mārtiņu Šimanovski saglabājušies nostāsti, ka viņš dzīvē bijis ļoti vienkāršs. Ziemas laikā vizitējis draudzi un naktīs bieži pārgulējis draudzes locekļu mājās, jo draudze bija liela un transports - zirdziņš. Cilvēki istabā ievilkuši ragavas, ieklājuši tajās salmus un tā prāvests pavadījis nakti. Stāsta arī, ka Mārtiņš Šimanovskis bijis ļoti stiprs - viens pats nesis lielos baļķus dievnama būvei.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Raksta ID: 628
Atjaunināts: 08 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Garīdznieki -> Šimanovskis Mārtiņš
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=628