Grahoļska Valentīna

Kultūras darbiniece, deju kolektīvu vadītāja
Dzimusi 1953.gada 8.septembrī Preiļu rajona Vārkavas pagastā. Pēc Spoģu vidusskolas 1971.gadā iestājas Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kuru 1974.gadā absolvē iegūstot kvalifikāciju - klubu darbinieks, pašdarbības tautu un sarīkojumu deju kolektīvu vadītājs.
1974.gada janvārī Valentīna uzsāk darba gaitas Balvu rajona kultūras namā kā instruktore, tad  turpina kā mākslinieciskās daļas vadītāja un kādu laiku kā direktora vietas izpildītāja. Tālāk seko divi darba gadi "Balvu pienotavā" (1981.marts - 1983.jūnijs), divi gadi padomju saimniecības "Balvi" kultūras namā (1983. jūnijs - 1985. jūlijs), bet no 1985.gada 31.jūlija kā mākslinieciskās daļas vadītāja atgriežas Balvu rajona kultūras namā. Kultūras namā viņa nostrādā līdz 1987.gadam, kad sāk strādāt Balvu rajona kultūras nodaļā, sākumā par instruktori (līdz 1998.gadam), bet vēlāk par galveno speciālisti kultūras nodaļas organizatoriskajā darbā. No 2006.gada strādā Balvu rajona padomē par apkopēju.
Valentīna Grahoļska no 1974.gada strādā par dažāda vecuma deju kolektīvu vadītāju dažādās rajona kultūras iestādēs. 1998./99.mācību gadā vadīja trīs bērnu deju kolektīvus Balvu Amatniecības vidusskolā, no 1995.gada līdz 2004.gadam vadīja vidējās paaudzes deju kopu "Nebēda". No 1999.gada līdz 2010.gada rudenim Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centrā vada senioru deju kopu "Luste".
Kā deju kolektīvu vadītāja strādājusi 2 sezonas Žīguros, 3 - Viļakā, 2 - bijušajā padomju saimniecībā "Balvi", 3 - Rugājos, 3 sezonas ar bērniem Kupravā, arī Lazdulejā.
1985.gadā Valentīna bijusi Balvu rajona deju kolektīvu virsvadītāja, 2005. un 2007.gadā - Latgales novada Senioru deju kolektīvu virsvadītāja. Viņa bijusi kustību konsultante Balvu Tautas teātrī, projekta "Dejas draugu tikšānās" īstenotāja 2000.gadā, integrācijas projekta "Gaismas gads Eiropā" deju studijas sekcijas vadītāja 2005.gadā.
Valentīna ar saviem kolektīviem piedalījusies visos republikas Dziesmu un deju svētkos Rīgā sākot no 1977.gada.
2008.gada aprīlī „Lustes” vadītāja Valentīna Grahoļska saņēma Balvu pilsētas Atzinības rakstu par ilggadēju un radošu darbu ar deju kolektīviem un tautas deju mantojuma saglabāšanu un attīstības veicināšanu, 2003.gadā - Balvu rajona padomes Atzinības rakstu un valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs"  Atzinības rakstu

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Grahoļskas personīgā arhīva: Valentīna 2000.gadā; diplomdarba nodošana ar jauniešu deju kolektīvu 1975.gadā (koncertmeistare G.Rakstiņa); ar bērnu deju kolektīvu 1986.gadā; disko deju grupa p.s. "Balvi" 1985.gadā; senioru deju kolektīvs "Luste" Rēzeknē pēc iegūtās 2.vietas deju kolektīvu skatē 2008.gadā


Raksta ID: 607
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Grahoļska Valentīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=607