Skujetnieku bibliotēka

Lazdukalna pagasta 2. bibliotēka, tagad Skujetnieku bibliotēka, dibināta 1953. gada 3. jūlijā ar Balvu darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmumu Nr.357 kā Lieparu ciema bibliotēka un apkalpoja kolhoza "Boļševiks" teritorijas iedzīvotājus. 1977. gada 28. martā ar LPSR Augstākās Padomes Prezīdija dekrētu Lieparu ciema padomi likvidēja. Teritoriju pievienoja Lazdukalna ciema padomei un no šī laika bibliotēka visos dokumentos tiek saukta par Lazdukalna ciema 2. bibliotēku. Lazdukalna ciema padomes teritorijā bija kolhozs "Silaine", kura centrs atradās Skujetnieku ciemā un sovhozs "Lazdukalns "ar centru Lazdukalnā. Bibliotēka tika pārcelta uz kolhoza "Silaine" centru Skujetniekos. Ilgus gadus Lazdukalna 2. bibliotēkā strādāja Janīna Bikaviņa. Viņa bija aktīva, centīga un apzinīga bibliotēkas vadītāja un bibliotēkai 1967. gadā piešķīra nosaukumu „Teicama darba bibliotēka”
Bibliotēka arī pašlaik atrodas Skujetniekos un ir izvietota daudzdzīvokļu mājā.
Bibliotēkai ir abonementa telpa un interneta lasītava ar bezmaksas interneta pieslēgumu. Bibliotēkas vadītāja Valda Šmagre

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto: L.Dukaļska


Raksta ID: 603
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūras iestādes -> Bibliotēkas -> Skujetnieku bibliotēka
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=603