Baltinavas pagasta koris

Baltinavas pagasta koris tiek dibināts 20.gs. 50.gados. To izveido un vada ērģelnieks Pāvels Začs. Korī dziedāja apmēram 40 dalībnieku un tuvākas un tālākas apkārtnes. 1959.gadā koris piedalās Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, kur koru karos izcīna pirmo vietu un ceļojošo karogu.
Pēc Pāvela Zelča kori vadījuši diriģenti Polomeiko, Ināra Truba, A.Ziņģe, Izidors Anspoks. Mēģinājumi toreiz notikuši luterāņu baznīcas draudzes mājā. 1972.gadā Baltinavā atver jauno kultūras namu un Baltinavas pagasta koris diriģenta I.Anspoka vadībā ir pirmais kolektīvs, kas uzstājas nama atklāšanas svinībās. Kora koncertmeistars bija Pēteris Gailums.
Vēlāk kora vadību pārņem skolotāji Kārlis Pušmucāns, Irēna Koroļkova un Marija Saukāne. Kora diriģenti bijuši arī Aldis Laicāns un Anastasija Ločmele. Anastasija ar Baltinavas kori 1984.gada 13.maijā kārtoja valsts eksāmenu diriģēšanā beidzot J.Vītola Latvijas valsts konservatoriju. Korī tolaik bija 30 - 40 dalībnieku un pamatu veidoja vidusskolas un palīgskolas skolotāji. 1985.gada 7.aprīlī rajona koru skatē Baltinavas koris iegūst otro vietu ar Rugāju kori un izcīna tiesības piedalīties republikas Dziesmu svētkos.
1985.gada rudenī diriģente Anastasija Ločmele pāriet strādāt uz Balviem un koris paliek bez diriģenta. Kori savā vadībā pārņem Baltinavas palīgskolas skolotāja Irēna Koroļkova, bet 1989.gadā - Baltinavas vidusskolas mūzikas skolotāja Aija Nagle. Viņa labi sagatavo kori un 1991.gada 1.jūnijā piedalās rajona dziesmu svētkos, kas notika Baltinavas jaunuzceltajā estrādē.
90. gadu sākumā pagasta kultūras dzīvē jūtams apsīkums, jo sākas padomju saimniecības "Baltinava" pārveide par SIA "Baltinava". Kora darbība atsākas tikai 1996./97.gadā. Tuvojoties XXII Vispārējiem Latvijas dziesmu un deju svētkiem 1998.gadā, Aija Nagle un Marija Bukša nolemj atjaunot kora dziedāšanas tradīcijas Baltinavas pagastā. Koris arī iztur atlases skati Rēzeknē un atkal ir Dziesmu un deju svētku dalībnieku skaitā.
2000.gadā Baltinavas koris izcīna tiesības piedalīties Dziesmu svētkos, kas veltīti Rīgas 800. gadadienai. Jaunas nianses kora repertuārā ienesa gatavošanās Dziesmu svētkiem Balvos "Lūgšana dvēselei" 2000.gada jūnijā. Izskanot garīgās mūzikas svētkiem, kolektīvs juta dvēselisku piepildījumu un garīgo starojumu.
Tālāk seko kora koncertbrauciens uz Austriju un Itāliju 2001.gadā. Kora dalībnieku atmiņā palicis tautas dziesmas "Pūt vējiņi" izpildījums Vīnes pils kapellā ar apbrīnojamu akustiku. Arī divi koncerti Zalcburgā - Mirabellas pils dārzā un Doma laukumā.
Baltinavas pagasta jauktais koris 2002.gada 25.maijā piedalījās Latgales novada Dziesmu un deju svētkos Balvos, 2003.gadā - XXIII Vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā, 2005.gadā - koncertbraucienā uz Slovākiju, 2006.gadā - Garīgās mūzikas svētkos Balvos, 2007.gadā - I Starptautiskajā koru festivālā Secē, 2008.gadā - XXIV Vispārējos Dziesmu un deju svētkos.
Jāpiemin arī kora piedalīšanās dziesmu dienās un svētkos, kuri veltīti latviešu kora dziesmu komponistu atcerei - brāļu Jurjānu mājās Meņģeļos, E.Melngaiļa atcerei  Limbažos un J.Vītola piemiņai veltītajās dziesmu dienās Gaujienā.
/pēc A.Nagles sagatavotās informācijas/


Foto no A.Nagles personīgā arhīva: koris 1996./97.gadā koru skatē Balvos un 2001.gadā Vīnē; Baltinavas koris koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto)


Raksta ID: 593
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Baltinavas pagasta koris
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=593