Andžāne Veneranda

Skolotāja, sabiedriskā darbiniece, literāte
Dzimusi 1940. gada 7. jūlijā Balvu rajona Tilžas pagasta "Tokos" kā pirmais bērns zemnieku Teklas un Jāņa Ertu piecu bērnu ģimenē. Pirmā skola ir Golvaru astoņgadīgā skola. 1954. gadā vecāki iepirka mājas Tilžas pagasta "Siltenē” un Veneranda  turpināja mācības  Tilžas vidusskola, kuru pabeidza 1960. gadā.Tajā pašā gadā viņa nodibina ģimeni ar Antonu Andžānu un strādā jaunatvērtajā  Tilžas bērnudārzā par audzinātāju. 1960.gada rudenī Veneranda uzsāka mācības Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļā, bet vēlāk mācības nācās pārtraukt ģimenes apstākļu dēļ. Diploms par augstāko izglītību iegūts 1970. gadā.
Viss Venerandas Andžānes darba mūžs saistīts ar skolu. Trīs gadus strādājusi toreizējā Dagdas rajona Dzeguzes 7-gadīgajā skolā (netālu no vīra mājām). 1964. gadā ģimene atgriezās dzimtajā Tilžā, jo  tur atvēra internātskolu un te trūka pedagogu. Veneranda strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju un audzinātāju, vīrs mācīja angļu valodu un studēja svešvalodu fakultātē. Vēlāk Tautas izglītības nodaļa Andžāni norīkoja par  skolotāju un mācību pārzini  Tilžas vidusskolā. No 1976. gada viņa strādāja par direktori Baltinavas internātpalīgskolā. Atmodas laikā izveidojusi Baltinavas Speciālo Kristīgo internātpamatskolu, bijusi tās direktore. Nodibināts  Baltinavas pagasta kultūras un izglītības centrs „Supāni”. Veneranda Andžāne  organizējusi, vadījusi  un piedalījusies daudzos kultūras un izglītības pasākumos, lasījusi referātus Vispasaules latviešu saietos, Latgales pētniecības institūta konferencēs, publicējusies presē. Pirmais dzejolis uzrakstīts vidusskolas laikā ar nosaukumu „Ceriņzars”.
Iznākušas grāmatas:
"Sadegšana" (1995)
"Es braukšu tev līdzi" (2000)
"Zvaigznes ēnā" (2006)
"Ar basām kājām pa sirdi" (2011)
"Pēdas dzīves grāmatā" (2019) Grāmatā apkopota dzeja, dzejnieces pašas dzīves gājums, atmiņas, kā arī stāsti par Baltinavas novadu.

Pašlaik Veneranda Andžāne uzturas Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no novadpētniecības lasītavas fondaRaksta ID: 580
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Personības -> Literāti -> Andžāne Veneranda
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=580