Balvu mākslas skola

Balvu mākslas skola savu darbu sāk 1994.gada 1.septembrī Balvu kultūras nama divās telpās. 12.oktobrī tā tiek pārvietota uz telpām Bērzpils ielā 2a, kur tā darbojas divus gadus. No 1996.gada 1.septembra skola rod patstāvīgas telpas Brīvības ielā 48, kur tā atrodas vairāk kā 13 gadus. 2010.gada 1. janvārī Mākslas skolas kolektīvs uzsāk darbu ēkā Teātra ielā 2, kur atrodas joprojām.
Balvu Mākslas skola piedāvā profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" ar 5 un 7 apmācību gadiem. Skolā strādā pieci skolotāji: Elita Teilāne, Anita Putniņa, Olga Reče, Rudīte Liepiņa un Elita Eglīte. Visi skolotāji personīgi radoši darbojas dažādās mākslas jomās, trīs ir Latvijas Mākslinieku savienības Latgales Mākslinieku kopas biedri, divi amata meistari.
Mācību procesā mākslas skolā var apgūt animācijas filmu veidošanu, auduma apgleznošanu, trauku apgleznošanu, grafiku, keramiku. Skolā regulāri piedāvā ar kultūras mantojumu saistītas ekskursijas un radošas darbnīcas - keramikas radošā darbnīca ar keramiķiem Evaldu Vasilevski, Jolantu un Valdi Dundeniekiem, plenēru pa Latvijas pilīm, radošās darbnīcas - senās tradīcijas svecēs, senās tradīcijas rotās, senās latviešu zīmes mūsdienu interpretācijā, kā arī skatlogu noformējumus sadarbībā ar pilsētas iestādēm.
Skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādās izstādēs un gūst panākumus: atzinība Unai Aleksejevai 7.Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas izstādē - konkursā "Es dzīvoju pie jūras. Jūras pērle'; 5 audzēkņiem diplomi un skolai medaļa Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē - konferencē "Trejdegsnis 2007"; diploms Ivitai Salmanei Starptautiskajā vizuālo mākslu konkursā par tēmu "Tas var lidot, tas peld, tas rāpjas...Dzīvnieki"; 3.vieta Kristiānai Žvartei Ģimenes centra "EXIT" rīkotajā starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā "Mana ģimene"; 2.vieta Evitai Mačai XIII starptautiskajā bērnu jaunrades konkursā "Ūdens pasaule bērnu acīm 2008"; 3.vieta Lainei Kočānei animācijas filmu festivālā "Zaļā Anna 2007"
2008.gadā Balvu Mākslas skolā ir nodibināta nevalstiska organizācija "Savi"
2010.gadā Mākslas skolas kolektīvs uzsāk darbu ēkā Teātra ielā 2, kur aktīvi darbojas līdz pat šim brīdim. Kopš pašiem pirmsākumiem skolā strādā direktore Elita Teilāne un Olga Reče. Vēl Mākslas skolā ir strādājuši vai strādā: Elita Eglīte, Anita Kairiša, Rudīte Liepiņa, Līga Podkovirina, Jāzeps Laganovskis, Dzintars Putniņš, grāmatvede-lietvede Rita Kikuste, saimnieks Antons Kikusts, apkopēja Domna Kaša u.c.

 

Balvu mākslas skolas audzēkņu veidotās multfilmas


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Mākslas skolas arhīva: skolas logo; animācijas filmu zīmēšana; radošās darbnīcas ar E.Vasilevski un Dundeniekiem; sveču liešana; skolas audzēkņu darbi filcēšanā, grafikā, trauku apgleznošanā; plenēra pa Latvijas pilīm darbs; skatlogu noformēšana


Raksta ID: 575
Atjaunināts: 28 janvāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 5
Kultūras iestādes -> Mākslas un mūzikas skolas -> Balvu mākslas skola
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=575