Dabas taka "Liepnas upes ieleja"

Vietējas nozīmes dabas liegums, „Liepnas upes ieleja”  izveidots 1997. gadā Žīguru pagastā pie Katlešiem. Ekotūrisma maršruts. Liegumā ir  47 km garā Liepnas upe, kura  sākas mežā uz ziemeļiem no Kudinavas. Vidustecē regulēta, krastos meliorēti tīrumi un pļavas. Pie Liepnas tek pa lēzenu ieleju. Aiz Gornastiem ieplūst Katlešu mežu masīvā. Aptuveni 5 km augšpus Katlešiem plūst pa šauru ieleju. Pie Katlešiem upes krastos un gultnē dolomītu atsegumi. Daudz dažāda lieluma laukakmeņu, kuri. veido krāces un straujteces.  Dabas takas apmeklētājiem skatāmi dažādu iežu veidi  un pazemes avoti. Liepnas upes ielejā sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas, dižkoki un palieņu pļavas. Šis ekotūrisma maršruts izejams gida pavadībā.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda


Raksta ID: 572
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=572