Dukaļska Janīna

Viļakas folkloras kopas "Atzele" vadītāja
Dzimusi 1949. gada 1.martā Medņevas pagasta Jaunviduču ciema „Ziedugravās”. Augusi muzikālā ģimenē, jo māte Tekla Dukaļska bijusi apkārtnē labi zināma tautasdziesmu teicēja, bet tēvs liels muzikants - spēlējis vijoli, kokli, ermoņikas.
11 gadu vecumā Janīna pašmācības ceļā iemācījusies spēlēt garmošku. Pirmā dziesma bijusi valsis „Rudeņa dienas”. 5. klasē vecāki nopirkuši akordeonu „Pioņer”, tādu zaļu un skaistu. 8.klasē Janīna jau zinājusi, ka mācīsies par kordiriģenti, tāpēc iestājusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā.
1968.gadā Janīna pēc tehnikumu beigšanas sākusi strādāt Viļakas kultūras namā par instruktori, vienlaicīgi strādājot arī Viļakas vidusskolā un Kupravā un Vidučos. Bijusi Kupravas un Žīguru jauktā kora diriģente, Žīguru vokālā sieviešu ansambļa vadītāja. Pati paralēli dziedājusi rajona Skolotāju korī. 1973. gadā ar Skolotāju kori piedalījusies Dziesmu svētku simtgadē. Dažādos svētkos un koru skatēs dziedātas solo partijas.
Kad 1987.gadā Medņevā nodibinājās etnogrāfiskais ansamblis, Janīna divus gadus bijusi tā pirmā vadītāja. Par šo kolektīvu Janīna saka: „Tādas izcilas, dziedošas un muzikālas dzimtas, kādas ir Medņevā, ir liels retums, tāpēc arī kolektīvs ir klausītāju cienīts un mīlēts.”
Vēlāk viņa bija folkloras kopas "Atzele" dibinātāju vidū un ilggadēja tās vadītāja līdz pat 2009.gada sākumam, kad no ansambļa aizgāja. Janīna spēlē uz akordeona, klavierēm, ermoņikām un cītaras, dzied baznīcas korī. Daudzas dziesmas mantojusi no savas mātes Teklas Dukaļskas
Tagad Janīna Dukaļska strādā tikai baznīcā - ir ērģelniece Viļakas katoļu baznīcā, arī Kupravas, Liepnas un Žīguru baznīcās.
2008.gadā - apbalvota ar Viļakas pilsētas Atzinības rakstu par ieguldījumu folkloras un garīgās mūzikas attīstībā un popularizēšanā.

/informācija sagatavota pēc I.Sokirkas darba "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana"/


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no V.Bratuškinas personīgā arhīva: J.Dukaļska (ar akordeonu) ar "Atzeles" dziedātājām; no personīgā arhīva: Janīna 18 gados un uzstājoties Konservatorijas zālē (1967)

Raksta ID: 57
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Dukaļska Janīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=57