Ločmele Anastasija

Kordiriģente, pedagoģe
Dzimusi 1956.gada 23.septembrī Baltinavas pagasta "Tutinavā". Mācījusies Baltinavas vidusskolā un paralēli Kārsavas bērnu mūzikas skolas akordeona klasē. 1975.gadā pēc Baltinavas vidusskolas mācības turpināja Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā, kuru absolvēja 1979.gadā, un sāka strādāt Balvu bērnu mūzikas skolā. Paralēli Anastasija mācījās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas pedagoģijas fakultātes neklātienes nodaļā, kuru 1984.gadā pabeidza kā mūzikas skolotāja un kora diriģents.
80-tajos gados Anastasija Ločmele kopā ar Balvu mūzikas skolas direktoru I.Sleži vadīja rajona skolotāju kori, Baltinavas kultūras nama kori un sieviešu vokālo ansambli, Balvu KUK (Komunālo uzņēmumu kombināta) vīru un sieviešu ansambļus. 1989.gadā viņa sāka strādāt Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu baznīcās kā kora vadītāja un ērģelniece.
Kopš 1991.gada Anastasija Ločmele strādā Balvu Amatniecības vidusskolā par direktora vietnieci audzināšanas darbā un mūzikas skolotāju, vadot skolas 5.-8.klašu kori, zēnu kori, jaukto kori, 5.-8.klašu vokālo ansambli. 90-tajos gados sāka vadīt Balvu kultūras nama jaukto kori, kuru vada arī šobrīd, sekmīgi piedaloties Dziesmu svētkos un skatēs. Kopš 2005.gada vada kori "Ezerkrasts" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Anastasija kopš 1999.gada vada arī Kubulu pagasta jaukto vokālo ansambli, kurš ar teicamiem rezultātiem piedalās ansambļu skatēs un citos pasākumos.
Anastasija 2001.gada augustā saņēmusi LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par radošu un godprātīgu darbu ar skolu jaunatni, 2003.un 2008.gada novembrī - Balvu pilsētas domes Atzinības rakstus, 2005.gada jūlijā - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diplomu, 2006.gada jūlijā - Vatikāna, Benedikta XVI Pateicības rakstu par ieguldīto darbu baznīcas koru darbības attīstīšanā un vadīšanā, 2006.gada septembrī - Ministru prezidenta Aigara Kalvīša Pateicības rakstu par radošu kvalitatīvu pedagoģisko darbību un latviešu tradīciju saglabāšanu un veicināšanu sabiedrībā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no A.Ločmeles personīgā arhīva: kopā ar S.Cunsku saņemot Goda diplomu 2005.gadā; Balvu Amatniecības vidusskolas zēnu koris un jauktais koris; KAC koris "Ezerkrasts" Dziesmusvētkos 2008.gadā; A.Ločmele


Raksta ID: 563
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Ločmele Anastasija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=563