Dabas liegums „Zodānu purvs”

Dabas liegums „Zodānu purvs” dibināts1977.gadā, Natura 2000 teritorija, atrodas Žīguru pagastā. Lieguma kopējā platība ir 98 ha. Tas ir neliels augstais purvs, ko aptver purvains priežu mežs, kā arī skujkoku un jauktu koku mežs. Nozīmīga aizsardzības teritorija pārejas purviem, kuri konstatēti purva malās. Dabas liegumā konstatētas vairākas ES Biotopu un Putnu direktīvas un Latvijas īpaši aizsargājamas augu sugas: Baltijas dzegužpirkstīte, gada un vālīšu staipeknis. No putnu sugām: jūras ērglis, rubenis, melnā dzilna, mednis u.c.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: Z.Logina


Raksta ID: 548
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas liegums „Zodānu purvs”
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=548