Dabas liegums „Posolnīca"

Valsts nozīmes dabas liegums dibināts 2004. gadā, laika periodā no 1986. līdz 2003. gadam tā bija vietējas nozīmes aizsargājama teritorija. Kopš 2005. gada Natura 2000 teritorija. Lieguma platība ir 63,7 ha. Dabas lieguma teritorija atrodas Žīguru pagastā un to veido izstiepts osveida valnis, kura robežas atbilst dabas lieguma robežām. Teritorija izveidota ar mērķi saglabāt Latvijā un Eiropā reti sastopamu un aizsargājamu biotopu – skujkoku mežu uz osveida reljefa formām. Aizsargājamās teritorijas vērtības ir deviņas augu, piecas putnu un viena bezmugurkaulnieku suga; tai skaitā divi mikroliegumi medņu riesta aizsardzībai. Pie aizsargājamiem augiem šajā teritorijā var minēt ruiša pūķgalvi, smiltāja esparseti, parasto plakanstaipekni un meža silpurenņu audzes. Liegumam piemīt arī augsta sociālekonomiska vērtība – te ir augstvērtīgi ogu un sēņu resursi, un biežā teritorijas apmeklētība dabas vērtības negatīvi neietekmē.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: Z.Logina


Raksta ID: 543
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas liegums „Posolnīca"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=543