Dabas liegums „Motrines ezers”

Motrines ezers ir Natura 2000 teritorija. Tas ir viens no jaunākajiem dabas liegumiem Balvu rajonā Lieguma statuss piešķirts 2004.gadā aprīlī. Motrines ezers 46 ha platībā atrodas Baltinavas pagasta teritorijā netālu no robežas ar Ludzas rajonu. Lieguma teritorijā pastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi un visas darbības jāsaskaņo ar reģionālās vides pārvaldi. Galvenā šī dabas lieguma vērtība ir Austrumlatvijā ļoti retam biotopam kaļķainam zāļu purvam ar nelieliem purviņiem un slīkšņām. Vides speciālisti purvu, kas ieskauj Motrines ezeru, uzskata par izcilu zāļu un pārejas purvu ar daudzām aizsargājamu augu sugām. Te sastopami īpaši vērtīgi augi, dižā aslape un dzeltenā akmeņlauzīte. Dižā aslape aug gar ezeru, taču, lai to redzētu jātiek cauri slīkšņainajam purvam un brikšņiem. Motrines ezera liegumā vērojamas vairākas aizsargājamo augu sugas. Piemēram, dzegužpirkstīte, ziemeļu linneja, staipekņi u.c. Dabas liegumā mājo arī ļoti rets bezmugurkaulnieks-pumpurgliemezis.
Motrines ezera vidējais dziļums ir 2.0 metri, bet maksimālais dziļums - 3.9 metri. Ezerā mīt līdakas, asari un raudas. Motrines ezeram no vienas puses var piekļūt pavisam tuvu, pie ezera iekārtota atpūtas vieta.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: A.Zelčs


Raksta ID: 536
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas liegums „Motrines ezers”
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=536