Viļakas deju kopa "Dēka"

Viļakā ir senas tautiskās dejas tradīcijas. Jau pirmajos pēckara gados viļacēni iedejoja kultūras nama skatuvi. Te darbojās jauniešu deju kolektīvs un veco ļaužu deju kolektīvs. Ilggadēja deju kolektīvu vadītāja Viļakā bija Velga Jaunzeme, kura bija arī rajona deju kolektīvu virsvadītāja.

No 1978. gada ar dejotājiem Viļakā strādā A. Jevstigņejeva.

No 1998. gada deju kolektīvs uzstājas ar nosaukumu „Dēka”. Deju kopa ,,Dēka” ar savu darbu un aktivitātēm veicina tautiskās dejas tradīciju izzināšanu un popularizēšanu, stiprina jauniešu un vidējās paaudzes pozitīvo attieksmi pret kultūras tradīcijām, tautas tērpa valkāšanas kultūru.

Deju kopa ,,Dēka” ieņem nozīmīgu vietu Viļakas Kultūras nama, pilsētas un rajona kultūras dzīvē. Var droši teikt, ka ikkatrs pasākums Viļakas pilsētā notiek ar ,,Dēkas” dejotāju līdzdalību”: tās ir koncertprogrammas Deju kolektīvu Sadančos, Lieldienu pasākumos, Viļakas pilsētas dziesmu un deju svētkos ,,Skanošā svētdiena”, Ziemassvētkos. Kolektīvs ir piedalījies Starptautiskajā folkloras festivālā Lietuvā, Varenas pilsētā un rajonā. Deju kopa piedalās deju kolektīvu skatēs un vienmēr saņem augstu žūrijas vērtējumu. „Dēka” ir visu Balvu rajona deju svētku, Latgales novada, Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu svētku un Dziesmu un Deju svētku Rīgā dalībniece. 2010.gada jūlijā kolektīvs piedalījās Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas pilsētas svētkos.

„Dēkai” ir draugu kolektīvi Aizkrauklē, Ikšķilē, Alūksnē, Kolberģī, Gulbenē, Rugājos un Merkenes pilsētā Lietuvā. Ar šiem kolektīviem veidojas sadraudzības koncerti.

2008./2009.gada sezonā deju kopā "Dēka" danco: Iveta Korņejeva, Edīte Barsova, Sanita Locāne, Zane Prancāne, Zane Locāne, Lolita Kokoreviča, Elita Logina, Inga Orlovska, Raimonds Plešs, Ivans Jevstigņejevs, Aldis Orlovskis, Intars Slišāns, Raitis Strapcāns, Raimonds Šaicāns, Kristaps Žabars, Vairis Dmitrijevs, Andris Kiseļovs

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Viļakas kultūras nama: 'Dēka' 2007.gada vasarā un "Dēka" dejo ne tikai tautu dejas
Raksta ID: 510
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Viļakas deju kopa "Dēka"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=510