Gruziņa Gaļina

Karikatūriste

Dzimusi 1958.gada 7.decembrī Rugāju pagastā, tagad dzīvo Balvos. 1974.gadā beigusi Cēsu sanatorijas meža skolu, 1978.gadā - Rēzeknes lietisķās mākslas vidusskolu. Karikatūras zīmē kopš 2001.gada. Sākums tam visam bija rajona laikraksta "Vaduguns" izsludinātais ideju konkurss par konkursiem laikrakstā. Gaļina piedāvāja karikatūru konkursu, kuru pašai arī nācās realizēt. Tagad viņa kā ārštata korespondente arī strādā  "Vadugunī", bet publikācijas ir bijušas arī citos izdevumos - „Dadzī”, „Malienas Ziņās”, "Rēzeknes Vēstīs” un „Lauku Avīzē”. Ir tapuši arī grafikas darbi un pēc pasūtījuma apsveikuma kartiņas un šarži

Izstādes kopš 2002.gada bijušas Balvu Novada muzejā, Balvu rajona Centrālajā bibliotēkā, Rīgas bibliotēkā „Daugava”, Saldus rajona galvenajā bibliotēkā, Murjāņu sporta ģimnāzijā, Kuldīgas novada muzejā, Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejā, Cēsu centrālajā bibliotēkā, Madonas rajona padomē, Žīguru pagasta kultūras namā, Rēzeknes kultūrvēstures muzejā, Limbažu centrālajā bibliotēkā, Viļakas pilsētas bibliotēkā, Jēkabpils rajona mākslas skolā un daudzās citās vietās

2008.gada decembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika Gaļinas Gruziņas izstāde "30 draudzīgie sarži" ar daudzu balveniešu saržiem, bet 2009.gada aprīlī viņas personālizstāde "Kinķēziņi" Balvu Novada muzejā. Te arī notika G.Gruziņas karikatūru grāmatas "Kiņķēziņi" atvēršanas svētki. Pirmā grāmata ar karikatūristes zīmējumiem iznāca, sagaidot Balvu pilsētas 80 gadu jubileju, 2008.gadā. Tā bija Balvu Novada muzeja sagatavotā grāmata "Balvi vēstures ainās"

2010.gadā Gaļina piedalījusies karikatūristu konkursā "Eiropas Parlamenta smieklu vitamīni", kur viņas zīmētā karikatūra profesionāļu grupā ieguvusi otro vietu


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


G.Gruziņa vaska figūru izstādē Balvu Novada muzejā (2007) - foto no personīgā arhīva

G.Gruziņas karikatūras un šaržiRaksta ID: 5
Atjaunināts: 04 aprīlis, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Mākslinieki -> Gruziņa Gaļina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=5