Balvu pagasta bibliotēka

Balvu pagasts, Naudaskalns LV-4561
Balvu pagasta bibliotēka sākotnēji dibināta kā Silamalas ciema padomes Silamalas ciema bibliotēka. Dokumentu par dibināšanas laiku nav. Ir izraksts no arhīva izziņas par to, ka ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu par ciema padomju teritoriju paplašināšanu 1954. gada jūlijā Silamalas ciema padome tiek likvidēta un tās teritorija pievienota Balvu ciema padomei. Līdz ar to ciema bibliotēka tika pārcelta no Silamalas ciema uz Naudaskalnu. Bibliotēka atradās vienā ēkā ar ciema padomi.
2000.gadā bibliotēku no pagasta mājas pārcēla uz tautas nama ēkas otro stāvu, kur tā atrodas arī pašlaik.
Bibliotēkā strādājušas Ārija Dubova, Rūta Baranova, Mārīte Sārtaputna, Lidija Sudare, Dzidra Ločmele (Mincāne), Ināra Laicāne, Antoņina Pušpure, Pārsla Paidere, Rudīte Krūmiņa, Aina Biseniece. No 2019.gada sākuma strādā Astrīda Jakovļeva


Foto: L.Dukaļska - Aina Biseniece


Raksta ID: 488
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūras iestādes -> Bibliotēkas -> Balvu pagasta bibliotēka
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=488