Šnepers Arvīds

Skolotājs, Balvu pilsētas Goda pilsonis, lokālās vēstures pētnieks
Dzimis 1927. gada 24. maijā toreizējā Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta "Pelnupē" (tagad Kubulu pagasts) zemnieku jaunsaimnieku Alvīnes un Ernesta trīs bērnu ģimenē. Jaunsaimniecību tēvs ieguvis kā Latgales partizānu pulka dalībnieks, kurš piedalījies Latvijas brīvības cīņās.
Skolas gaitas Arvīds Šnepers uzsācis 1937. gadā Balvu pilsētas pamatskolā un to ar labām un teicamām sekmēm beidzis 1942. gadā. Tā paša gada rudenī turpinājis mācības Balvu Valsts ģimnāzijā, kur mācījies līdz 1944. gada pavasarim. Otrā pasaules kara beigu posmā, kad Balviem tuvojas sarkanā armija Šneperu ģimene dodas bēgļu gaitās un nonāk Vācijā, bet, karam beidzoties, tiek izšķirta. Arvīds atgriežas Latvijā. 1945. gada oktobrī Arvīds Šnepers atsāk mācības Balvu vidusskolā, kuru beidz 1947. gadā, vienā gadā pabeidzot divas klases. Viņa sapnis bija kļūt par dārznieku, bet dzīves ceļš aizvijās uz Rīgu un 1947. gadā viņš iestājās Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātē, kuru pabeidza 1951. gada pavasarī. Pēc augstskolas beigšanas Arvīds Šnepers atgriezās dzimtajā pusē un strādāja par Balvu vidusskolas mācību daļas vadītāju
1952. gada 15. augustā Arvīds apprecējās ar  matemātikas skolotāju Skaidrīti Skrastiņu. 1953. gadā ģimenē piedzima meita Biruta un 1957. gadā - dēls Igors. No 1956.-1965. gadam Arvīds strādā par direktora vietnieku mācību darbā. Pēc skolu reorganizācijas turpina darbu par latviešu valodas un literatūras skolotāju Balvu 1. vidusskolā, paralēli strādājot arī Balvu un Kupravas vidusskolās. No 1988.-1999. gadam viņš strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju Balvu un Rugāju vidusskolās, pilda zinātniskā līdzstrādnieka darbu Balvu novada muzejā. Līdztekus oficiālajām darba vietām visu mūžu Arvīds Šnepers bijis aktīvs sabiedriskais darbinieks, audzinātājs, literāts, novadpētnieks, valodnieks, žurnālists, skolēnu orientēšanās sporta organizētājs un vadītājs.
Sākoties atmodas periodam - aktīvs un zinošs Latvijas Kultūras fonda Balvu kopas dalībnieks. Ar viņa palīdzību un darbu tika apzināti daudzi Balvu novadnieki, noskaidrotas daudzas vēsturiskās patiesības.
Apbalvots ar LPSR Izglītības darba teicamnieka nozīmi (1985)
Piešķirts Balvu pilsētas Goda pilsoņa nosaukums (1998.21.05.)
Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeņa Sudraba goda zīmi (2003.17.11.)
Arvīds Šneperas miris 2006. gada 28. februārī un apglabāts Balvu luterāņu kapsētā.

Arvīda Šnepera sarakstītās grāmatas:
Tūrisma ceļvedis pa Balvu apkārtni (1961)
Balvi un Balvu vēsture (1972)
Latgales partizānu pulka kauju ceļš (1993)
Balvi (1994)
Latgales partizānu pulkam – 80 (Rēzekne:1999)
Ziemeļļatgales iedzīvotāju izsūtīšana: 1941-1949 (1999)
Līdztekus darbam pie grāmatām , viņš rakstījis dzeju, feļetonus, sagatavojis rakstus par vēstures, novadpētniecības, audzināšanas tēmām un publicējies preses izdevumos „Balvu Taisnība”, „Vaduguns”, „Balvu Atmoda”, Tāvu zemes kalendārs”, „Tēvzemes Daugavas Vanagu Vēstnesis” u.c.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Arvīds Šnepers; A.Šnepers, J.Aleksandrovs un mucinieks J.Kotāns Balvu novada Kultūras fonda kopas sanāksmē 1994.gada 25.novembrīRaksta ID: 475
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Balvu pilsētas Goda pilsoņi -> Šnepers Arvīds
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=475