Irbīte Ingūna

Pedagoģe
Dzimusi 1969. gada 15.februārī Balvos. 1987. gadā beidza Balvu 1.vidusskolu un iestājās Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 1992.gadā Ingūna ieguva vēstures maģistra grādu Latvijas Universitātē. Pēc augstskolas absolvēšanas Ingūna uzsāka darba gaitas Cēsu rajona Stalbes vidusskolā. No 1997.gada Ingūna Irbīte strādā par skolotāju Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Māca vēsturi, sociālās zinības, politiku un tiesības. 2015.gadā Ingūna ieguva otru maģistra grādu - sociālajās zinātnēs un sabiedrības pārvaldībā Vidzemes Augstskolā. Strādā Izglītības attīstības centrā par profesionālās pilnveides kursu pasniedzēju un projektu koordinatori pilsoniskās, starpkultūru, vērtībizglītības jomās, kā arī ar pēdējo gadu aktuālajām tēmām - globālā izglītība un sabiedrības integrācija

Ingūna ir vairāku mācību un metodisko materiālu autore – „Eiropas Savienība” (1999), „Eiro” (2002), „Es piedalos” (2004), „Jaunais skolotājs” (2006), „Constitutional Democracy in Estonia, Latvia and Lithuania” (2006), “Eiropas Savienība – pazīstu, saprotu, darbojos” (2007), „Sociālās zinības 7.klasei” (2008), "Attīstības/ globālās izglītības materiālu portfolio" (2015), "Dažādība kā resurss" (2015), "Ziņojums par attīstības globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos" (2013). Kopš 2001.gada darbojas starptautiskajā pilsoniskās izglītības programmā CIVITAS, kuras ietvaros vairākkārt stažējusies ASV. Ingūna jau ilgstoši sadarbojos ar biedrību "Debašu centrs" un vadu debašu klubu nodarbības jauniešiem.
Ingūna Irbīte saņēmusi vairākus LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Cēsu rajona padomes atzinības rakstus par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu un skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Vairākkārt saņēmusi arī Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas apbalvojumu "Lielā Pūce" kategorijā "Izcilākā skolotāja".

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Irbītes personīgā arhīva: ar Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas debatētājiem; Balvu Valsts ģimnāzijā ar Lūciju Jermacāni (2016)
Raksta ID: 474
Atjaunināts: 16 februāris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Irbīte Ingūna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=474