Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)

Dzejnieks, kultūrvēsturnieks, grāmatizdevējs
Pseidonīmi: J. Sylmalīts, J. Sylmaļs, J. Buļskis
Dzimis 1911. gada 19. oktobrī Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā Pītera un Johannas Cybuļsku ģimenē. Cibuļskis mācījies Liuzinieku un Rogovkas pamatskolās, Aglonas ģimnāzijā, kuru beidzis 1933. gadā. Pēc ģimnāzijas beigšanas strādājis par ticības mācības skolotāju Viļakā.Darbojies tā laika Latgales preses izdevumos - laikrakstā "Latgolas Vōrds” , žurnālā "Zīdūnis"
1939. gadā viņš Viļakā atvēris grāmatu veikalu "Centība" un kopā ar Vladislavu Lōci organizējis latgaliešu grāmatu izdošanu. Viļakā laikā 1939.-1940. gads izdevis piecas grāmatas un Tāvu zemes kalendaru1938. gadam, bet ienākot padomju karaspēkam Latvijā 1940. gadā, darbu vairs nevarēja turpināt un Jānis Cibuļskis Viļaku atstāja.
1940.-1941. gadā viņš strādāja par skolotāju Ruskulovas pamatskolā,1942.-1944. gadā - Nautrēnu pamatskolā un 1944.-1949. gadā Raņķu pamatskolā Kuldīgas rajonā. Šajā laikā iestājies arī Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes neklātienes nodaļā, bet 1949. gada 30. augustā arestēts un notiesāts uz divdesmit pieciem gadiem labošanās darbos. Nokļuvis Volgas - Donas kanāla celtniecībā un meža darbos. 1955. gadā atbrīvots un atgriezies Latvijā. Dabūjis darbu Bolderājas zivju pārstrādes uzņēmumā Rīgā. Gadu gaitā Rīgā uzbūvējis māju, kas kļuvusi par daudzu latgaliešu pulcēšanās vietu.
1995. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Miris 1997. gada 3. janvārī un apbedīts Ulbrokas (Sv. Rafaela) kapos. 1998. gadā viņam uzstādīts Bērtuļa Buļa veidots pieminekli.
Pirmā publikācija žurnālā "Zīdūnis" bija dzejolis "Darbinīkam" 1932. gadā .1995. gadā iznākusi atmiņu un pārdomu grāmata "Myuža dīnas, myuža dūmys"
Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā nodotas rokrakstā Jāņa Cibuļska sarakstītās zinātniskas un kultūrvēsturiskas monogrāfijas, literāri krājumi: "Andryvs Jūrdžs", "Pītera Miglinīka roda četru paaudžu gojumā", "Reigas ceļš", "Veritas nostra est" (pōrdūmas par ētiku, ticeibu un dzymtū volūdu),"Nu vysas sirds"(dzeja), "Saulainos dīnas", "Ave Marija"(garīga satura dziesmas).
Sastādīta latgaliešu valodas skaidrojošā vārdnīca ap 40000 vārdu, atziņu un apceru krājums „Pōrdūmas”: 1. daļa -1979. g , 33 lpp., 2. daļa – 1980. g., 57 lpp., 3. daļa -1980. g – 37 lpp., 4. daļa-1991.g. 24 lpp.
Sastādīts latgaliešu dzejnieku dzejoļu albūms "Monstrate esse Matrem " Aglonas Dievmātes godam, kuru 1980. gadā Romā bīskaps V. Zondaks pasniedza pāvestam Jānim Pāvilam II sakarā ar Aglonas svētvietas 200 gadu jubileju.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no LKF Balvu kopas materiāliemRaksta ID: 450
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Literāti -> Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=450