Jermacāne Marija

Audēja.

Dzimusi 1940.gada 27.februārī Baltinavas pagasta Deņicovā triju bērnu ģimenē kā jaunākā. Te dzīvo arī tagad. Strādājusi dažādus darbus kolhozā "Līdums", Tilžas padomju saimniecībā, Žīguru mežniecības Tilžas nodaļā, Baltinavas un Briežuciema padomju saimniecībās un Balvos "Daiļradē". Aušanas prasmi mantojusi no mātes , sešu gadu vecumā noadījusi savus pirmos cimdus. Audusi Marija visus gadus, arī strādājot valsts darbā. Par īpaši nozīmīgiem viņa uzskata Daiļradē nostrādātos četrus gadus, kad tur adījusi cimdus. Viņa vērojusi audēju darbu, daudz runājusi ar audējām, kuras nekad nav liegušas padomu. Marija uzskata, ka audējai galvenais ir pacietība un laba atmiņa. Labprāt savu prasmi nodotu citiem. Ir bijusi izstāde Briežuciema tautas namā.


________________________________________________________________________________________________________

Foto no personīgā arhīvaRaksta ID: 45
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Audējas -> Jermacāne Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=45