Svilāns Jānis

Katoļu garīdznieks, publicists
Dzimis 1916. gada 15. februārī Varakļānu pagasta Lazdinieku ciemā deviņu bērnu ģimenē. 1932. gadā pabeidzis Varakļānu 6-klasīgo pamatskolu un turpinājis izglītību vidusskolā, bet 1937. gada rudenī iestājies Rīgas katoļu Teoloģijas augstskolā. Pēc gada šo mācību iestādi pārveidoja par Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti. Jānis Svilāns pabeidza 3 kursus, jo 1940. gadā Teoloģijas fakultāte tika slēgta, bet 1941. gadā darbu atsāka Garīgais seminārs Aglonā un Jānis Svilāns turpināja mācības. 1943. gada 25. martā Jāni Svilānu, turpat Aglonā, bīskaps Sloskāns iesvētīja par priesteri. Jau studiju laikā Jāņa Svilāna raksti parādījās laikrakstā "Latgolas Vōrds" un žurnālā "Katoļu Dzeive". Par apcerējumu "Mag. Kazimira Skrindas nozīme Latgales kultūras dzīvē" viņš saņēma otro godalgu.
Savu kalpošanu viņš iesāka kā Ciskādu draudzes vikārs 1943.-1944.gadā. Nākamā dzīves un darba vieta bija Cēsīs 1944.-1945. gadā. Šis laika posms bija grūts visas Latvijas un arī priestera Svilāna personīgajā dzīvē, jo kara vētras izmētāja pa visas pasaules malām viņa kuplo ģimeni, arī daudzus priesterus.
1945. gada sākumā Jāni Svilānu iecēla par Kupravas un Liepnas draudžu prāvestu. Tā kā Liepnā kara laikā bija nodedzināta baznīca un dzīvojamā māja, tad 1947. gadā ar viņa gādību tika uzcelta koka ēka, kuras vienā galā iekārtoja lūgšanu namu, bet otrā dzīvokli garīdzniekam.
No 1949 - 1953. gadam Svilāns kalpoja Bukmuižas un Andzelmuižas draudzēs, bet no 1953.-1969. gadam atkal bija Balvu Kupravas un Liepnas draudžu prāvests.
1969.-1976. gads - Jasmuižas un Nīdermuižas draudžu prāvests, bet 1976. gadā viņam uzticēta Baltinavas draudzes aprūpe. Visās viņam uzticētajās draudzēs priesteris daudz darījis kā garīgajā tā laicīgajā draudzes aprūpē - sakārtotas un remontētas baznīcas, papildināts baznīcu inventārs, rokrakstā sakārtots sprediķu cikls trīs gadiem dažādiem svētkiem un svētdienām, vākti materiāli par garīdzniekiem un draudžu vēsturi, pierakstītas atmiņas. Iespēja publicēties padomju gados bija liegta.
Prāvests Jānis Svilāns miris 1996. gada 26. septembrī un apbedīts Viļakas pilsētas Sv. Mateuša kapsētā.
Iznākušas grāmatas:
Svilāns J. Latvijas Romas – katoļu baznīcas un kapelas, 1. daļa (1995)
Svilāns J. Kardināls Julians Vaivods (2002)
Svilāns J, Budže A. Latvijas Romas katoļu priesteri, 1. daļa (2008)
Svilāns J. Sprediķi (2012)

/pēc pr. Alberta Budžes un Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiāliem/
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu CB arhīva :  pr.J .Svilāns, bīskaps K. Duļbinskis, pr. P. Vilcāns, pr.P. Bekers, Viļakas dekāns B.Valainis (no kreisās)Raksta ID: 424
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Garīdznieki -> Svilāns Jānis
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=424