Baltinavas pagasta muzejs

Baltinavas pagasta muzejs atrodas Baltinavā, Tilžas ielā 7. Atvērts apmeklētājiem tas tika 1997.gada 28.maijā. Muzejs Baltinavā darbojās arī sovhoza laikos, taču visu nācies sākt tikpat kā no jauna. Daudz materiālu atdevis Rīgā dzīvojošais novadnieks Henriks Logins. Muzeja vadītāja visus gadus ir Antra Keiša.
Muzejs piedāvā interesentiem iepazīties ar Baltinavas pagasta vēsturi no 17.gs. līdz mūsdienām. Te ir skatāmas pastāvīgās ekspozīcijas par Baltinavas pagasta vēsturi, Baltinavas ievērojamākajiem novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. Te notiek izstādes, kur ar saviem darbiem piedalās gan mākslas skolas audzēkņi, gan mākslinieki novadnieki. Te notiek lekcijas, tematiski pasākumi. 2008.gada septembrī te notika aušanas meistardarbnīca, kur piedalījās audējas no visa rajona.
Muzeja vadītāja apmeklētājiem var piedāvāt ekskursiju pa Baltinavas ciematu: Baltinavas muižas parks - Baltinavas tiesas nams - Baltinavas pareizticīgo baznīca - Baltinavas Romas katoļu baznīca.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Baltinavas muzeja arhīva


Raksta ID: 391
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūras iestādes -> Muzeji -> Baltinavas pagasta muzejs
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=391