Vectilžas pagasta centra krucifikss

Vectilžas pagasta centrā krucifikss atradās tieši pret Vectilžas pamatskolu. Krucifikss uzstādīts 1994.gada augustā. To izgatavoja amatu mācības skolotājs Henriks Ločmelis. 1994.gada 1.septembrī krucifiksu iesvētīja Tilžas katoļu draudzes mācītājs Alberts Budže. Tā kā krucifikss atradās zemā vietā, tas laika gaitā, laikapstākļu ietekmē, sabojājās. Tāpēc 2005.gadā krucifiksu no jauna izgatavoja un uzstādīja Vectilžas pagasta padomes saimniecības pārzinis Vitālijs Plešs. Krucifiksu pārvietoja mazliet uz citu vietu, kas atrodas turpat Vectilžas pagasta centrā pretī Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālei. Par krucifiksu un tā apkārtni rūpējas Vectilžas pagasta pārvalde.                                                            

                                                                              /informāciju sagatavoja Vectilžas pagasta bibliotēka/


Krucifiksa iesvētīšana 1994.gadā (foto no Vectilžas pagasta bibliotēkas) un krucifikss 2013.gadā (foto I.Skrima); 3.,4..foto - R.Cibule (2008); 5.,6.foto - R.Cibule (2019)


Raksta ID: 339
Atjaunināts: 31 marts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Vectilžas pagasta centra krucifikss
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=339