Vīksnas pagasta Sprogu krucifikss

Pirmo reizi Sprogu krucifikss tika uzstādīts XX gadsimta 20.-30.gados ceļa Vīksna - Kuprava kreisajā pusē apmēram 3 km no Vīksnas ciema. Kad pamatne nopuva, padomju laikos tas netika atjaunots.
Krusts no jauna tika uzstādīts 1993. gadā. Šoreiz to nopostīja 2005.gada janvāra vētra. Otrreiz krustu uzstādīja 2005.gada jūnijā. 19.jūnijā pēc dievkalpojuma Sprogu draudzē to iesvētīja prāvests Jānis Bārtulis. Krucifikss atrodas pie Sprogu ezera pretī Līču mājām.
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

1.foto no VKPAI fonda (20.gs.90.gadi); 2.,3.foto - R.Cibule (2008); 4.foto - krucifiksa iesvētīšana (2005); 5.,6.foto - R.Cibule (2019)Raksta ID: 332
Atjaunināts: 30 marts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Vīksnas pagasta Sprogu krucifikss
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=332