Budeviča Antoņina

Rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece
Dzimusi 1932.gada 23.aprīlī netālu no Balviem - Ozolsalas Vīgantos. Skolas gaitas iesākusi Ozolkalna pamatskolā, bet turpinājusi Vīksnas pamatskolā. 1950.gadā pabeigta Balvu 1.vidusskola. Turpmākās studijas jau saistās ar izvēlēto profesiju - pedagoģiju, kas arī bijis viņas mūža aicinājums.
Pabeigusi Madonas pedagoģisko skolu, pirmos divus darba gadus strādā kā Ērgļu rajona Bedrukalna pamatskolas pārzine, bet no 1954. līdz 1961.gadam ir Vīksnas pamatskolas skolotāja. Kopš 1961.gada darba dzīve Antoņinai  saistās ar Balvu pilsētu - viņa ir skolotāja Balvu 1.vidusskolā, Balvu pamatskolā, kā arī no 1973. līdz 1984.gadam - Balvu Pionieru nama direktore. Pensijā no 1987.gada.
Pulciņā "Mežģis"  darbojas kopš paša sākuma. Rokdarbi Antoņinai patika un tos strādāja jau no bērnības. Daudz ko noskatījās un iemācījās no mammas. Antoņina saka: "Vienmēr gribas radīt kaut ko jaunu - gan adot, gan tamborējot, gan izšujot".
Mirusi 2009.gada 21.decembrī

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no "Mežģa" arhīvaRaksta ID: 312
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces -> Budeviča Antoņina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=312