Lazdukalna pagasta Pelnupes krucifikss

Krucifikss atrodas Lazdukalna pagasta Pelnupes ciemā pie Kupču mājām, braucot no Bērzpils puses ceļš pretī Slavītu ceļam

Uzstādīts tas 1943. gada maijā, iesvētīja Bēržu draudzes prāvests Eduards Kopeiks. Krucifiksu gatavojuši apkārtējo māju iedzīvotāji: Jāzeps Plešs, Staņislavs Plešs, Pēteris Stepanovs, Antons Plešs

Krucifikss atjaunots divas reizes. Vienu reizi mainīta mūka. Divas reizes mainīts krucifiksu nosedzošais jumts. Sētiņa uzbūvēta 2000. gadā un to būvējis Alberts Kupčs un Jānis Plešs.

/ pēc Annas Plešas atmiņām/


 1.foto no VKPAI fonda (20.gs 90.gadi);  2., 3.foto - R.Cibule (2008); 4.,5.foto - R.Cibule (2019)Raksta ID: 295
Atjaunināts: 30 marts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Lazdukalna pagasta Pelnupes krucifikss
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=295