Krišjāņu pagasta Žogu krucifikss

Krucifikss Krišjāņu pagasta Žogos pie Pētera Dunča (1940.-2019.) mājām uzstādīts 1994. gadā. 2008.gadā tas atjaunots

 Žogu krucifiksa vecā vieta bija  "Aizupē " pie Pētera Stiprovieša mājām, kur tas tika uzstādīts 20. gs. 30. gados. Pēckara gados tas tika nogāzts un  atjaunots netika.

Pie krucifiksa maija mēnesī parasti pulcējās Dunču un citu apkārtējo māju dziedātāji, jo tas bija ciema centrā, netālu no skolas. Tagad mājas stāv tukšas, bet par krucifiksa apkopšanu rūpējas viesu nama "Noras" saimnieki - Anna un Valdis Lūzenieki.


Foto: R.Cibule (2008 un 2019)


Raksta ID: 287
Atjaunināts: 26 marts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Krišjāņu pagasta Žogu krucifikss
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=287