Bērzpils pagasta centrā

Krucifikss Bērzpils pagasta centrā, pretī daudzdzīvokļu mājām uzstādīts 1999. gada maijā

To iesvētījis Bēržu draudzes prāvests Vaclavs Ereļs. Šinī vietā krusts nekad agrākos gados nav bijis. Iecere par krusta nepieciešmību radusies bērzpilietēm Irēnai Kindzulei un Eleonorai Namsonei. Materiālus krustam devis Irēnas dēls Aldis. Viņi arī kopā ar tēvu Stanislavu un mātes brāli Andri Vilciņu krustu uztaisījuši un uzstādījši.

Pie krusta apkārtnes iekārtošanas un sakopšanas strādājušas Donate un Anastasija Gļaudas, kā arī Irēna un Eleonora. Ir iestādīts dzīvžogs un koptas puķes. 

2014.gada vasarā tika izgatavots un uzstādīts jauns krucifikss. Gan krustu, gan sētu tam apkārt izgatavoja Ēriks Mičulis. Iesvētīja Bēržu katoļu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns 22.augustā.

Maija mēnesī pie krusta pulcējas apkārtnes sievas, lai lūgtos un dziedātu, arī bērni, bet mazāk vīrieši. Dziedātāji galvenokārt ir vecākās paaudzes ciema ļaudis, bet vidējā paaudze krustu apmeklē ļoti maz vai nemaz.


 1.foto no VKPAI fonda (20.gs.90.gadi); 2., 3.foto - R.Cibule (2008); 4.,5.foto - R.Cibule (2019)Raksta ID: 284
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Bērzpils pagasta centrā
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=284